Triple E heeft een sterke reputatie aangaande gedegen en onafhankelijk financieel onderzoek op het raakvlak van natuur en economie.
Triple E heeft een sterke reputatie aangaande gedegen en onafhankelijk financieel onderzoek op het raakvlak van natuur en economie.

Gedegen onderzoek

Triple E heeft een sterke reputatie aangaande gedegen en onafhankelijk financieel onderzoek op het raakvlak van natuur en economie.
Consultancy

Natural Soil Improvement

Triple E levert praktische oplossingen voor de natuur en doet onderzoek naar verschillende groene onderwerpen op academisch niveau.
Onderzoek

Toegepaste Economische Argumentatie

Triple E brengt haar adviezen ook in de praktijk: bezoek ons op één van onze locaties voor een mooie ervaring in een groene omgeving.
Argumentatie

Nieuws

Een drukke periode!
De zomer was een drukke periode, zowel op het gebied van consultancy, de veilingen als de productie van de Brickz. Hier volgt een overzicht van het laatste nieuws: Veilingen voor natuur en landschap 1. De catalogus voor de Dag van de Natuur op 4 oktober is opgesteld en rondgestuurd. Meer...
Lees meer

Publicaties

Triple E

Triple E is opgericht in 2006 door Tom Bade, in 2014 nog door Trouw geplaatst op nummer 34 van de Duurzame Top 100. Het kenniscentrum heeft zich sinds haar oprichting in 2006 ontwikkeld tot een toonaangevend bureau als het gaat om onderzoek naar de baten van natuur en landschap. In deze periode zijn door Tom Bade 36 boeken geschreven over dit onderwerp, waarvoor onder meer onderzoek is gedaan naar de baten van de Veluwe, de Weerribben-Wieden en de Utrechtse Heuvelrug. Maar ook naar de baten van groene daken, stadsbomen en zelfs erfgoed (het bekende boek 'Eigen Haard is Goud Waard'). De laatste jaren worden ook steeds meer opdrachten uitgevoerd die zich richten op financiering van het beheer van natuur en landschap. Dit heeft onder meer geleid tot opdrachten voor Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, Landschap Erfgoed Utrecht, Dorpsraad Hoenderloo en Waterwegen en Zeekanaal NV in België.

De organisatie heeft zich tevens gericht op het in de praktijk brengen van deze kennis, hetgeen heeft geleid tot diverse overnames van noodlijdende maatschappelijke organisaties. Na een doorstart in 2014 richt de organisatie zich echter volledig op:
Consultancy, onderzoeken naar de baten van natuur en landschap, verdienmodellen voor maatschappelijke organisaties die hun oude bronnen van inkomsten zien opdrogen (veelal subsidies) en het schrijven van boeken (veelal in opdracht).
Landschapsveilingen: voor onder andere GlobeGuards (federatie voor internationale natuurbescherming), het Veluwefonds en Geldersch Landschap & Kasteelen.
De productie en export van Brickz, een product bestaande uit gedroogd riviersediment en andere reststromen gecombineerd met mycorrhiza, zaden en ander leven. Hiervoor heeft de organisatie een patent aangevraagd, een eigen productie- en onderzoekshal en laboratorium in Heteren en werkt zij samen met organisaties als Rijkswaterstaat, Micosat, K3 Delta, Deltares, WUR, Hogeschool Zeeland, Wing Consultancy, Shield Group Argex en de Vlaamse Overheid.
Productie van wijn: dit vindt plaats (uiteraard met inzet van mycorrhiza) op Wijngoed Mariëndaal te Arnhem.

Rijkswaterstaat
Geldersch landschap & kasteelen
Micosat-f

Partners waar wij mee samenwerken

Onze opdrachtgevers en partners zijn onder andere gemeenten, provincies, het Rijk, natuurbeschermers, bedrijven, de waterschappen en scholen- gemeenschappen. Hier ziet u een kleine selectie.