Triple E heeft een sterke reputatie aangaande gedegen en onafhankelijk financieel onderzoek op het raakvlak van natuur en economie.
Triple E heeft een sterke reputatie aangaande gedegen en onafhankelijk financieel onderzoek op het raakvlak van natuur en economie.

Kenniscentrum
natuur en economie

Triple E heeft een sterke reputatie aangaande gedegen en onafhankelijk financieel onderzoek op het raakvlak van natuur en economie.
Consultancy

Natural Soil
Improvement

'Triple E produceert een duurzame bodemverbeteraar genaamd 'Brickz'
Onderzoek

Instituut Toegepaste Economische Argumentatie

Triple E brengt haar adviezen ook in de praktijk.
Argumentatie

Nieuws

Nieuwsbrief december 2018. Over Overijssel, Brickz, plagsel en de Dellen
Het einde van het jaar wordt gekenmerkt door een aantal belangwekkende nieuwe ontwikkelingen. Allereerst hebben wij een grote opdracht gekregen van de provincie Overijssel gericht op het gebruik van reststromen uit natuurgebieden als basis voor Brickz voor met name de boomkwekerij. Het doel is...
Lees meer

Publicaties

Triple E

Triple E is opgericht in 2006 door Tom Bade, in 2014 nog door Trouw geplaatst op nummer 34 van de Duurzame Top 100. Begonnen als kenniscentrum heeft de organisatie zich sinds haar oprichting in 2006 ontwikkeld tot een toonaangevend bureau als het gaat om onderzoek naar de baten van natuur en landschap. In deze periode zijn door Tom Bade 36 boeken geschreven over dit onderwerp, waarvoor onder meer onderzoek is gedaan naar de baten van de Veluwe, de Weerribben-Wieden en de Utrechtse Heuvelrug. Maar ook naar de baten van groene daken, stadsbomen en zelfs erfgoed (het bekende boek 'Eigen Haard is Goud Waard'). De laatste jaren worden ook steeds meer opdrachten uitgevoerd die zich richten op financiering van het beheer van natuur en landschap. Dit heeft onder meer geleid tot opdrachten voor Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, Landschap Erfgoed Utrecht, het Kadaster, LTO Glaskracht Nederland en Waterwegen en Zeekanaal NV in België.

   

De organisatie heeft zich tevens gericht op het in de praktijk brengen van deze kennis, hetgeen heeft geleid tot diverse overnames van noodlijdende en failliete maatschappelijke organisaties. Na een doorstart in 2014 bestaat de organisatie uit de volgende onderdelen:

Kenniscentrum Natuur en Economie. Hier wordt onderzoek verricht naar de baten van natuur en landschap, worden verdienmodellen uitgewerkt voor maatschappelijke organisaties die hun oude bronnen van inkomsten zien opdrogen en overheden die op zoek zijn naar besparingen en worden nieuwe concepten uitgewerkt. De inhoudelijke thema's waar aan wordt gewerkt zijn: financiering van natuur en landschap, sluiten van complexe maatschapplijke deals, iconische natuurbescherming, fluvial mining, 3D ruilverkaveling. Recent is daar op basis een opdracht voor LTO Glaskracht Nederland het thema circualrie glastuinbouw aan toegevoegd.
Natural Soil Improvement. Binnen deze business unit wordt onderzoek uitgevoerd naar Brickz, een product bestaande uit gedroogd riviersediment en andere reststromen gecombineerd met mycorrhiza, zaden en ander leven. Hiervoor heeft de organisatie een patent verkregen. Natural Soil Improvement heeft een eigen productie- en onderzoekslocatie in Huissen, waar ook op kleine schaal wordt geproduceerd. Hierbij wordt samengewerkt met organisaties als Rijkswaterstaat, Micosat, K3 Delta, Deltares, WUR, Hogeschool Zeeland, Wing Consultancy, Shield Group Argex en de Vlaamse Overheid.
Instituut voor Toegepaste Economische Argumentatie. Dit onderdeel richt zich op de uitgave van boeken en het tijdschrift Groene Helden. Hieronder vallen ook de landschapsveilingen die Triple E organiseert voor onder meer Geldersch Landschap en Kasteelen en het Veluwefonds.

Rijkswaterstaat
Micosat-f
Geldersch landschap & kasteelen

Partners waar wij mee samenwerken

Onze opdrachtgevers en partners zijn onder andere gemeenten, provincies, het Rijk, natuurbeschermers, bedrijven, de waterschappen en scholen- gemeenschappen. Hier ziet u een kleine selectie.