Triple E heeft een sterke reputatie aangaande gedegen en onafhankelijk financieel onderzoek op het raakvlak van natuur en economie.
Triple E heeft een sterke reputatie aangaande gedegen en onafhankelijk financieel onderzoek op het raakvlak van natuur en economie.

Gedegen onderzoek

Triple E heeft een sterke reputatie aangaande gedegen en onafhankelijk financieel onderzoek op het raakvlak van natuur en economie.
Consultancy

Natural Soil Improvement

Triple E levert praktische oplossingen voor de natuur en doet onderzoek naar verschillende groene onderwerpen op academisch niveau.
Onderzoek

Toegepaste Economische Argumentatie

Triple E brengt haar adviezen ook in de praktijk: bezoek ons op één van onze locaties voor een mooie ervaring in een groene omgeving.
Argumentatie

Nieuws

Nieuwsbrief april 2017. Papier, boeken en veilingen
Nieuwsbrief april 2017 De afgelopen weken hebben vooral in het teken gestaan van het bouwen van een keten voor grasachtige biomassa in Vlaanderen: een opdracht die wij uitvoeren voor Waterwegen en Zeekanaal. Het ziet er naar uit dat ook deze Vlaamse variant van ons project Van Berm tot...
Lees meer

Publicaties

Triple E

Triple E is opgericht in 2006 door Tom Bade, in 2014 nog door Trouw geplaatst op nummer 34 van de Duurzame Top 100. Begonnen als kenniscentrum heeft de organisatie zich sinds haar oprichting in 2006 ontwikkeld tot een toonaangevend bureau als het gaat om onderzoek naar de baten van natuur en landschap. In deze periode zijn door Tom Bade 36 boeken geschreven over dit onderwerp, waarvoor onder meer onderzoek is gedaan naar de baten van de Veluwe, de Weerribben-Wieden en de Utrechtse Heuvelrug. Maar ook naar de baten van groene daken, stadsbomen en zelfs erfgoed (het bekende boek 'Eigen Haard is Goud Waard'). De laatste jaren worden ook steeds meer opdrachten uitgevoerd die zich richten op financiering van het beheer van natuur en landschap. Dit heeft onder meer geleid tot opdrachten voor Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, Landschap Erfgoed Utrecht, de Provincie Zeeland en Waterwegen en Zeekanaal NV in België.

De organisatie heeft zich tevens gericht op het in de praktijk brengen van deze kennis, hetgeen heeft geleid tot diverse overnames van noodlijdende en failliete maatschappelijke organisaties. Na een doorstart in 2014 bestaat de organisatie uit de volgende onderdelen:
Kenniscentrum Natuur en Economie. Hier wordt onderzoek verricht naar de baten van natuur en landschap, worden verdienmodellen uitgewerkt voor maatschappelijke organisaties die hun oude bronnen van inkomsten zien opdrogen en overheden die op zoek zijn naar besparingen en worden nieuwe concepten uitgewerkt. De inhoudelijke thema's waar aan wordt gewerkt zijn: iconische natuurbescherming, fluvial mining, 3D ruilverkaveling. Vanuit het Kenniscentrum Natuur en Economie worden ook de landschapsveilingen uitgevoerd voor onder andere het Veluwefonds en Geldersch Landschap & Kasteelen.
Natural Soil Improvement. Binnen deze business unit wordt onderzoek uitgevoerd naar Brickz, een product bestaande uit gedroogd riviersediment en andere reststromen gecombineerd met mycorrhiza, zaden en ander leven. Hiervoor heeft de organisatie een patent verkregen. Natural Soil Improvement heeft een eigen productie- en onderzoekslocatie in Huissen, waar ook op kleine schaal wordt geproduceerd. Hierbij wordt samengewerkt met organisaties als Rijkswaterstaat, Micosat, K3 Delta, Deltares, WUR, Hogeschool Zeeland, Wing Consultancy, Shield Group Argex en de Vlaamse Overheid.
Toegepaste Economische Argumentatie. Dit onderdeel richt zich op de uitgave van boeken en het tijdschrift Groene Helden.

Rijkswaterstaat
Geldersch landschap & kasteelen
Micosat-f

Partners waar wij mee samenwerken

Onze opdrachtgevers en partners zijn onder andere gemeenten, provincies, het Rijk, natuurbeschermers, bedrijven, de waterschappen en scholen- gemeenschappen. Hier ziet u een kleine selectie.