Natural Soil Improvement

Natural Soil Improvement is een aparte business unit binnen Triple E en doet onderzoek naar toepassing van een door de organisatie zelf ontwikkeld en gepatenteerd product genaamd 'Brickz'. De organisatie heeft daartoe een eigen onderzoeks- en productiefaciliteit in Huissen. Brickz zijn een combinatie van riviersediment en mycorrhiza, aangevuld met andere reststromen en leven (zaden, boomzaden, wormeneitjes, e.d.). waarbij bagger van afvalstof verandert in een meststof. Momenteel wordt voor een aantal organisaties onderzoek uitgevoerd naar specifieke toepassingen voor de Brickz, onder voor de bosbouw.

Ook wordt onderzoek uitgevoerd naar de toepassing in Brickz van specifieke reststromen, zoals champost of gries. Met de Shield Group en NIOO/KNAW wordt gewerkt aan de mogelijkheden om met mycorrhiza asbest af te breken. Daarmee zijn Brickz een belangrijk nieuw product binnen de circulaire economie, omdat bagger (wij spreken liever van 'riviersediment') de grootste afvalstroom van ons land is.

Belangrijk binnen de aanpak die wordt voorgestaan is dat Brickz een vraaggestuurd product moeten zijn, met hoge toegevoegde waarde voor de boer en een positieve economische waarde. Daarom wordt ook intensief samenwerkt met de agrarische sector om in iedere Brickz een oplossing aan te brengen voor een agrarisch probleem.

Brickz zijn onderdeel van een breder concept genaamd fluvial mining. Dit is een door Tom Bade bedacht en uitgewerkt concept, waarbij de rivier wordt gezien als een oogstandschap waarvan op duurzame wijze de vruchten kunnen worden geplukt (zand, klei, vis, zoet water, elektriciteit, plezier, etc.). Dit concept is uitgewerkt voor Rijkswaterstaat in het boek dat in 2017 zal verschijnen onder de naam 'Rivieren in bedrijf'.

Met de volgende partijen zijn samenwerkingsovereenkomsten getekend: K3 Delta, Groningen Seaports, Projecten LTO Noord, ECNC, NIOO/KNAW, de Delta Academy, ECNC, WING Consultancy, Micosat, Argex, Vlaamse Overheid, Shield Group.

 Voor engelstalige informatie verwijzen wij u naar de site van Natural Soil Improvement
 
Rijkswaterstaat
Geldersch landschap & kasteelen
Micosat-f

Partners waar wij mee samenwerken

Onze opdrachtgevers en partners zijn onder andere gemeenten, provincies, het Rijk, natuurbeschermers, bedrijven, de waterschappen en scholen- gemeenschappen. Hier ziet u een kleine selectie.