Natural Soil Improvement

Natural Soil Improvement

Natural Soil Improvement is een aparte business unit binnen Triple E. Natural Soil Improvement heeft de afgelopen jaren een gepatenteerd product ontwikkeld genaamd ‘Brickz’. De organisatie heeft daartoe een eigen onderzoeks- en productiefaciliteit in Huissen. Brickz zijn een combinatie van bagger en mycorrhiza, aangevuld met andere reststromen en leven (zaden, boomzaden, wormeneitjes, e.d.). Daarmee zijn Brickz een belangrijk nieuw product binnen de circulaire economie, omdat bagger (wij spreken liever van ‘riviersediment’) de grootste afvalstroom van ons land is en door middel van Brickz wordt omgezet in een product dat toepasbaar is als bodemverbeteraar.

In opdracht van de provincie Brabant hebben wij samen met de Bosgroep Zuid nieuwe Brickz ontwikkeld voor de bosbouw. Momenteel wordt onderzoek uitgevoerd naar de toepassing in Brickz van specifieke reststromen, zoals champost en gries. Met de KIWA en NIOO/KNAW wordt gewerkt aan de mogelijkheden om met mycorrhiza asbest af te breken.

Met de volgende partijen zijn samenwerkingsovereenkomsten getekend om het product verder te ontwikkelen: K3 Delta, Groningen Seaports, Projecten LTO Noord, ECNC, NIOO/KNAW, de Delta Academy, ECNC, WING Consultancy, Micosat, Argex, Vlaamse Overheid, Shield Group.

Brickz worden op onze locastie in Huissen geproduceerd, op maat voor iedere klant. Wij hebben onder meer geleverd aan Geldersch Landschap en Kasteelen, Landerij VanTosse en Boomkwekerij Rendering. Voor potentiële gebruikers hebben wij een prospectus opgesteld met daarin de verschillende producten, referenties en prijzen. Mail hiervoor naar info@tripleee.nl of bel 06-54787728

Voor engelstalige informatie verwijzen wij u naar de site van
Natural Soil Improvement

Partners waar wij mee samenwerken

Onze opdrachtgevers en partners zijn onder andere gemeenten, provincies, het Rijk, natuurbeschermers, bedrijven, de waterschappen en scholen- gemeenschappen. Hier ziet u een kleine selectie.