Nieuwsbrief december 2018. Over Overijssel, Brickz, plagsel en de Dellen

Het einde van het jaar wordt gekenmerkt door een aantal belangwekkende nieuwe ontwikkelingen. Allereerst hebben wij een grote opdracht gekregen van de provincie Overijssel gericht op het gebruik van reststromen uit natuurgebieden als basis voor...

Lees meer
Geldersch landschap & kasteelen
Rijkswaterstaat
Micosat-f

Partners waar wij mee samenwerken

Onze opdrachtgevers en partners zijn onder andere gemeenten, provincies, het Rijk, natuurbeschermers, bedrijven, de waterschappen en scholen- gemeenschappen. Hier ziet u een kleine selectie.