Nieuwsbrief oktober 2018. Een lintje voor de Brickz

De NWO aanvraag die NIOO-KNAW heeft ingediend en waarin wij participeren is gehonoreerd. Dat houdt in dat wij ons de komende tijd gaan bezighouden moet onder meer het vraagstuk of Brickz en daarin opgenomen specifieke bacteriën een bijdrage...

Lees meer
Geldersch landschap & kasteelen
Micosat-f
Rijkswaterstaat

Partners waar wij mee samenwerken

Onze opdrachtgevers en partners zijn onder andere gemeenten, provincies, het Rijk, natuurbeschermers, bedrijven, de waterschappen en scholen- gemeenschappen. Hier ziet u een kleine selectie.