Nieuwsbrief augustus 2018. Triple E en ruilverkaveling

Triple E en ruilverkavelingTom Bade is ooit heel lang geleden in 1988 cum laude afgestudeerd op het onderwerp 'Landinrichting in grote natuurgebieden'. Het betrof de mogelijke toepassing van dit instrument (ruilverkaveling) om eigendoms- en...

Lees meer
Rijkswaterstaat
Micosat-f
Geldersch landschap & kasteelen

Partners waar wij mee samenwerken

Onze opdrachtgevers en partners zijn onder andere gemeenten, provincies, het Rijk, natuurbeschermers, bedrijven, de waterschappen en scholen- gemeenschappen. Hier ziet u een kleine selectie.