De bijdrage van Tom Bade aan de Nederlandse natuurbescherming

Terug naar overzicht

De bijdrage van Tom Bade aan de natuurbescherming in Nederland.

Natuur

'De Nieuwe Wildernis.'  Het tijdschrift is door Tom Bade en Ruud Lardinois in 1994 opgericht en de naam komt van Tom. Het tijdschrift heeft baanbrekend werk verricht ten aanzien van de terugkeer van de wolf in Nederland, meer natuurlijk bosbeheer en dode dieren in de natuur. Ruben Smit en Tom Ockerse hebben aan Tom gevraagd of zij hun film 'De Nieuwe Wildernis'  zouden mogen noemen, hetgeen uiteraard is goedgekeurd.

http://www.nieuwe-wildernis.nl/

'Dood doet leven.'  Een boek opgesteld door Tom Bade en Ruud Lardinois over nu en noodzaak van dode dieren in de natuur. De titel 'Dood doet leven' komt van Tom en is later gebruikt door Stichting Ark voor projecten om dode dieren in de natuur te accepteren. Kritisch Bosbeheer is in 2000 gestart met een actie  om dode dieren te accepteren met een artikel in het Algemeen Dagblad met als gevolg onder meer een debat tussen Tom Bade en Marcel van Dam in het Lagerhuis en Tom Bade en Lenie 't Hart in Barend en Witteman.

http://www.nieuwe-wildernis.nl/index.php?id=217
https://www.ark.eu/natuurontwikkeling/natuurlijke-processen/dood-doet-leven
http://www.natuurnet.nl/thema/tijdschr16.html

'De Levende Tuin.' In 2009 heeft Tom Bade voor de Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners een lezing gegeven over de noodzaak om als tegengas tegen de verstening van de tuinen het concept van De Leven Tuin te gebruiken. In opdracht van de VHG heeft  Tom Bade het boek' Lang leven(de) tuin' geschreven en De Levende Tuin is nu het leidende concept binnen de VHG.

http://www.mvdspekhoveniers.nl/content/lang_leven_de_tuin.pdf
http://www.vhg.org/vakgroepen/hoveniers/de-levende-tuin

'Biomassaliteit.' Dit is een nieuw ecologisch concept door Tom Bade ontwikkeld gebaseerd op het idee dat als het goed gaat in de natuur we niet alleen biodiversiteit behouden, maar vooral ook biomassaliteit terugkrijgen. Dat wil zeggen vooral heel veel dieren, zoals gnoes, ganzen, aalscholvers, zalmen, etc. Daar is de natuurbescherming en de samenleving nog niet aan toe.

http://www.nationalgeographic.nl/artikel/tom-bade-biomassaliteit-is-fascinerend
http://vroegevogels.vara.nl/Fragment.150.0.html?&tx_ttnews[tt_news]=355788

 'De Veluweroute.'  Bedacht door Tom Bade in Canada toen hij het aansprekende concept 'Yellowstone to Yukon'  in National Geographic las en van mening was de het concept van de EHS te technisch was geworden aan een aansprekend verhaal nodig had. De Veluweroute is de economisch rendabele tegenhanger van de Betuweroute en loopt van de Oostvaardersplassen, via de Veluwe tot de Gelderse Poort.

http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1711224/2005/09/24/Veluweroute-voor-wild.dhtml
http://www.boek.be/boek/van-betuweroute-naar-veluweroute

'Het Energielandschap.' In 2009 moest Tom Bade een lezing houden voor Essent en heeft toen voor het eerst het Energielandschap geïntroduceerd, waarbij hij liet zien hoe de energieproductie in de loop der eeuwen het Nederlandse landschap heeft gevormd. Daar was ook minster Jacqueline Cramer aanwezig. Dat jaar is nog het gelijknamige boek verschenen, met daarbij ook een voorwoord van de minister.

http://vroegevogels.vara.nl/Fragment.150.0.html?&tx_ttnews[tt_news]=350398
http://www.bol.com/nl/p/het-energielandschap/1001004007590109/

'De Arnhemse Linie.' Waar Natuur, Economie en Cultuur (NEC)  samenkomen.' Tom Bade bedacht en ontwikkelde een concept/visie  op het buitengebied van Arnhem ontwikkeld in opdracht van de samenwerkende natuurbeschermingsorganisaties, Burgers Zoo en het Nederlandse Openluchtmuseum om natuur en economie hier met elkaar in balans te brengen.

http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1674780/2007/01/18/Arnhemse-Linie-moet-een-begrip-worden.dhtml
http://dearnhemselinie.nl/

'Groene Helden.' Dit wordt een nieuw tijdschrift dat Triple E gaat uitgeven voor en met de Federatie Internationale natuurbescherming. Tom Bade heeft de naam en de inhoud bedacht en zal net als bij de Nieuwe Wildernis het tijdschrift gaan trekken. Het eerste nummer zal worden gepresenteerd op De Dag van de Natuur op 4 oktober in Burgers Zoo.
http://www.nfin.nl/

Economie

'Landschapsveiling' . In 2006 door Tom Bade ontwikkeld in een opdracht voor Ark om geld te verdienen in het kader van het project Voedsel voor Natuur. Gezeten aan de keukentafel bij Zeger Stappershoef, samen met Dirk Faber en Wouter Helmer ('Verzin je dat nu echt hier ter plekke?'). Het idee om het landschap te 'verkopen' aan burgers en hen deelgenoot te maken heeft baanbrekend gewerkt in de natuurbescherming. Triple E organiseert nog steeds landschapsveiling voor onder meer de Federatie Internationale Natuurbescherming, het Veluwefonds en Geldersch Landschap Gelderse Kasteelen.

https://www.youtube.com/watch?v=0tZzp9R3kLY
https://www.youtube.com/watch?v=QQOKzpvcTRA
http://www.groenegoededoelen.nl/
http://www.biodiversiteit.nl/slag/voorbeelden/landschapsveiling
http://www.veluwefonds.nl/wp-content/uploads/2014/05/Catalogus-Landschapsveiling-voor-de-Veluwe-2013_1.pdf
https://www.glk.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/?bericht=115
https://www.ark.eu/over-ark/ark-organisatie/25-jaar-ark/25-jaar-ark-veiling

'De Dag van de Natuur.' Specifieke landschapsveiling door Tom Bade bedacht (inclusief de naam) en uitgewerkt voor de Federatie Internationale Natuurbescherming. Op Dierendag komen ieder jaar de deze leden, bedrijven en aanhang bij elkaar in Burgers Zoo om kleine natuurbeschermingsorganisaties te ondersteunen.
http://www.nfin.nl/

'FEBO-methode.' FEBO staat voor 'Financieel Economisch BesluitvormingsOndersteunend'.  Een nieuwe manier om de baten van natuur en landschap in kaart te brengen gebaseerd op reële geldstromen. Momenteel belangrijk onderdeel van het proefschrift waar Tom Bade aan werkt. Het model is in meer dan 200 studies toegepast en in meer dan 20 boeken gebruikt, beschreven en verfijnd. Niet alleen op het gebied van natuur en landschap, maar ook erfgoed.

http://www.zeeland.nl/digitaalarchief/zee1000239
http://www.belvedere.nu/download/1212412231eigen%20haard%20is%20goud%20waard.pdf

'Rechten en plichten.' Dit is een wezenlijk, maar zeer vernieuwend onderdeel van de FEBO-methode en laat zien op welke wijze natuur en landschap op een duurzame wijze kunnen worden gefinancierd. De plicht het landschap te beheren moet gepaard gaan met een aantal rechten om geld te verdienen (parkeren, drinkwater winnen, wind oogsten, etc.). Ook dit is een belangrijk onderdeel van het proefschrift van Tom Bade.

http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/article/detail/3524646/2013/10/10/90-Tom-Bade.dhtml
http://www.belvedere.nu/download/1212412231eigen%20haard%20is%20goud%20waard.pdf
http://webwinkel.hetuilskuiken.nl/bade-tom-het-groot-rechtenboek-der-vaderlandsche-natuurbescherming-over-rechten-geld-en-vertrouwen-als-basis-voor-de-ned-natuurbescherming

'Wijnstokdividend.' Op Wijngoed Mariëndaal, onderdeel van Triple E, kunnen burgers allemaal een wijnstok naar keuze adopteren en daarmee de natuur ter plekke beschermen. In ruil daarvoor krijgen zij vijf aar lang als stokdividend een eigen wijnfles van hoge kwaliteit. Concept is door Tom Bade uitgewerkt samen met het Gelders Landschap.

http://vroegevogels.vara.nl/Fotoblog.289.0.html?&tx_ttnews[pointer]=33&cHash=d79d39391b92e25db414660dbc0f04c2
http://www.gelderlander.nl/regio/arnhem-e-o/renkum/wijngaard-op-landgoed-mari%C3%ABndaal-1.3894751

'De €H$: De economische Hoofdstructuur.' De Ecologische Hoofdstructuur is eigenlijk steeds meer te beschouwen als een belangrijk onderdeel van onze economische infrastructuur, vandaar de titel €H$. Bedacht voor stichting ARK toen deze een actie wilde voeren naar staatssecretaris Bleker. Het betreffende boekje 'De natuur verdient beter' is in twee weken geschreven en gedrukt.

http://www.natuurbericht.nl/?id=5301
https://www.ark.eu/natuurontwikkeling/bondgenoten

'Veluwevoucher.' De Veluwevoucher is door Tom Bade ontwikkeld als nieuwe financieringsmechanisme, waarbij burgers en bedrijven actief betrokken worden bij het duurzaam beschermen van hun directe omgeving, in dit geval de Veluwe.

http://www.veluwevoucher.nl/

Waar gaat u nog van horen?

'De Groene Stresstest en de Onafhankelijke MilieuAutoriteit.' In opdracht van de milieufederaties is recent een aantal voorstellen gedaan voor nieuwe thema's verdienmodellen voor de milieubeweging. De groene Stresstest en de Onafhankelijke MilieuAutoriteit (OMA) zijn voor Tom voorgesteld als om te worden uitgevoerd.

'Fluvial mining.' Een nieuw economisch concept dat momenteel wordt uitgewerkt voor Rijkswaterstaat en dat uitgaat van de rivier als oogstlandschap, waarbij duurzaam slib, drinkwater, zand, klei en plezier worden geoogst van de rivier. Binnenkort te lezen in een nieuw boek dat in oktober zal verschijnen.

'Brickz.' Door Tom Bade uitgewerkt product dat van slib weer een meststof maakt met behulp van mycorrhiza. Momenteel is hiervoor een patent aangevraagd. Het product wordt samen met Rijkswaterstaat uitgewerkt en het is de bedoeling dat ook zij meedelen in de baten van het patent als dit wordt toegekend.
Micosat-f
Geldersch landschap & kasteelen
Rijkswaterstaat

Partners waar wij mee samenwerken

Onze opdrachtgevers en partners zijn onder andere gemeenten, provincies, het Rijk, natuurbeschermers, bedrijven, de waterschappen en scholen- gemeenschappen. Hier ziet u een kleine selectie.