Een drukke periode!

Terug naar overzicht

De zomer was een drukke periode, zowel op het gebied van consultancy, de veilingen als de productie van de Brickz. Hier volgt een overzicht van het laatste nieuws:

Veilingen voor natuur en landschap
1. De catalogus voor de Dag van de Natuur op 4 oktober is opgesteld en rondgestuurd. Meer dan 150 mensen hebben zich al opgegeven en we verwachten een record aan genodigden op deze jubileumveiling (zie www.nfin.nl).

2. Ook de catalogus voor de Landgoedveiling die we met Geldersch Landschap & Kastelen organiseren op 20 november in kasteel Doorwerth is afgerond. De veiling vorig jaar was een groot succes en we verwachten dat succes dit jaar minimaal te evenaren (zie https://jaarverslag2014.glk.nl/ons-werk/inkomsten-genereren/landgoedveiling).

3. Op de Dag van de Natuur zal ook het tijdschrift Groene Helden worden gepresenteerd dat we samen met de Federatie Internationale Natuurbescherming opzetten. Een mooie mijlpaal in een jarenlange samenwerking en een mooi moment nu Triple E in september 2015 al weer negen jaar bestaat.


Consultancy
1. De werkzaamheden voor Rijkswaterstaat hebben geleid tot het schrijven van een boekje door Tom Bade in co-productie met de medewerkers die zich binnen de organisatie bezighouden met Self Supporting River System. In het boekje genaamd 'Rivieren in bedrijf' wordt ook het nieuwe concept 'fluvial mining' geïntroduceerd.

2. In opdracht van NAI010 Uitgevers schrijft Tom Bade samen met Peter Paul Witsen van bureau Westerlengte een boek over bagger dat in het voorjaar van 2016 zal uitkomen.


Mycorrhiza en Brickz
1. We kunnen nu op kleine schaal onze Brickz met mycorrhiza produceren en zijn nu met boeren in gesprek over de eisen die zij stellen aan dit product. Ook hebben we een display met de verschillende producten gemaakt, evenals een menukaart die duidelijk maakt dat we op maat kunnen produceren.

2. De samenwerking met Argex en Oesterbaaij (Shiel Group) ten aanzien van mycorrhiza en asbestvervuiling is verder uitgebreid.

3. Ook zijn voor Rijkswaterstaat proeven gestart met gries als onderdeel van de Brickz.

4. Met Argex gaan we verder samenwerken aan het opwerken van grondstromen tot bodemverbeteraar.

5. Op 2 september heeft Tom Bade de Brickz gepresenteerd op de dag die door onze partner Micosat is georganiseerd over mycorrhiza als bodemverbeteraar. Daar was ook professor Giusto Giovannetti grondlegger van Micoat aanwezig die ook enthousiast was over Brickz en de komende maanden zal worden gewerkt aan een gezamenlijk onderzoeksprogramma.


Wijngoed Mariëndaal
1. De web site voor de wijngaard is line. Zie www.wijngoed.mariendaal.nl
Rijkswaterstaat
Geldersch landschap & kasteelen
Micosat-f

Partners waar wij mee samenwerken

Onze opdrachtgevers en partners zijn onder andere gemeenten, provincies, het Rijk, natuurbeschermers, bedrijven, de waterschappen en scholen- gemeenschappen. Hier ziet u een kleine selectie.