Een warme eindejaarsgroet

Terug naar overzicht
Voor ons was 2017 een jaar van grote vooruitgang en mooie doobraken. Wij gaan het nieuwe jaar vol vertrouwen in en hopen samen met onze partners en opdrachtgevers te werken aan innovatieve producten en concepten om de noodzakelijke vergroening van de samenleving verder vorm te geven. Van onze zijde doen we dat met thema's als Iconische Natuurbescherming, 3D-verkaveling, Circulaire Glastuinbouw en natuurlijk landschapsveilingen en Brickz. We zullen nieuwe allianties bouwen, prachtige verhalen schrijven, veel Brickz produceren en onze kas verder ontwikkelen tot een groot baggerecosysteem. Bijgaande in ieder geval alvast als sneak preview een interview over het 'baggerboek' dat we gaan uitgeven. https://issuu.com/blkvlduitgeverspublishers/docs/inzicht_17_18issuu

Wij wensen alle onze relaties een geweldig 2018 toe.
Nieuwsbrief december 2017. Nieuwe dimensies

De afgelopen maand hebben we Waterwegen en Zeekanaal ondersteund met het indienen van een aanvraag voor het PIO-programma. Dat is gelukt, met een goed zicht op een positief resultaat. Van een positief resultaat was ook sprake bij de landschapsveiling die we de afgelopen maand voor GLK hebben uitgevoerd. Met meer dan 30.000 Euro aan biedingen was het weer een geslaagde bijeenkomst.

In de kas doen zich wel heel onverwachte ontwikkelingen voor. Aan de ene kant staan de bomen in herfstkleuren, of soms zelfs al zonder blad. Maar aan de andere kant komen kastanjes die we in oktober hebben geplant al uit. Seizoenen verlopen in een kas duidelijk anders. Kijk op de Facebookpagina van Triple E voor de beelden en de voortgang.

Op de landerij VanTosse hadden ze wel wat directer te maken met de seizoenen, maar uiteindelijk is de tweede lading Brickz die we hebben geleverd toch de grond in gegaan, en wel voor hop en cranberry's. Ook voor het voorjaar bestaat de wens om een flinke hoeveelheid Brickz aan te brengen op de landerij.

We hebben een nieuwe opdracht voor het Kadaster om een tweetal pilots te starten voor 3D-verkaveling. Wij moeten de allianties bouwen die zich hier achter gaan stellen. Daarbij werken we ook weer samen met onze opdrachtgever LTO-Glaskracht, in die zin dat we ook een pilot gaan draaien voor de glastuinbouw. Na het boek Voorwaarts Mars, gaan we voor een nieuwe doorbraak in de glastuinbouw, maar dit keer wat betreft de herinrichting van glastuinbouwlocsaties. De tweede pilot draaien we met Waterschap Aan en Maas en gaat over waterberging.Nieuwsbrief november 2017. Dead lines.

Het werk van een consultant is natuurlijk altijd druk, druk, druk. Maar in de die drukte zitten toch ook weer wat peak perioden. De eerste periode is juni, als alles af moet voor de vakantie. En de tweede periode is november/december als alles afmoet voor het einde van het jaar. Voor het einde van 2017 moeten wij onze opdracht voor de provincie Brabant afronden voor de toepassing van Brickz op de Maashorst. Van Landerij VanTosse hebben wij in ieder geval alvast een mooie schriftelijke referentie gekregen voor de toepassing van de Brickz in de landbouw in het algemeen en voor hop in het bijzonder. Dat biedt perspectief voor de toekomst.

Ook zijn we druk voor de landschapsveiling die we organiseren voor Geldersch Landschap en Kasteelen op 24 november. Voor een gezamenlijke proef die wij doen met op maat gemaakte Brickz voor een laanbeplanting op landgoed de Dellen zijn we ook al aan het produceren, zodat we daadwerkelijke kunnen leveren wanneer dat nodig is. Voor de kerst willen wij dit rond hebben. In totaal hebben we nu al 10 ton Brickz geproduceerd. Daarbij worden we wel geholpen door de kas, want die heeft toch een verrassend lang groeiseizoen en een prettig productieklimaat in wat koudere perioden.

Voor Waterwegen en Zeekanaal hebben we een aanvullende opdracht gekregen om hen in de maand november te ondersteunen bij het verwerven van een PIO-bijdrage voor het project Bermstroom. Met een korte doorlooptijd en een strakke planning, want 2 december is de deadline.

We zijn bezig met de opmaak van het boek over bagger dat de nieuwe naam 'Nat goud'  heeft gekregen. Auteurs zijn Peter Paul Witsen en Tom Bade. Dat doen we samen met BLKVLD uitgeverij: Lonneke Beukenholdt en Jolanda Bos. Dat is zeer inspirerend en het wordt dan ook een prachtig boek. Kijk ook op: https://www.blikvelduitgevers.nl/

Tweede nieuwsbrief oktober 2017. Alles de grond in

Oktober is de maand waarin we heel druk zijn in de kas, want het is plantseizoen. In het kader van de WBSO zijn we bezig met het opzetten van proeven die zich richten op de wijze waarop en de mate waarin mycorrhiza verontreinigingen in slib neutraliseren en de mogelijke effecten op de planten. Voor de provincie Brabant zijn we in de afrondende fase van het onderzoek naar de toepassing van Brickz in de landbouw. In deze laatste fase hebben we nog eens drie ton Brickz geproduceerd die voor zowel Landerij VanTosse als de Bosgroep Zuid. Voor GLK zijn we de proeven aan het klaarzetten die zich richten op het ontwerpen van Brickz voor landgoed de Dellen, waarbij we gebruik maken van mycorrhiza van het landgoed zelf. En de Brickz met de gries hebben geleid tot een geweldige groei van de druiven in de kas. Wie weet hebben we volgend jaar wel wijn op basis van Brickz.

Met uitgeverij BLKVLD wordt een plan van aanpak opgesteld voor de uitgave van het boek 'Nederland baggerland' dat Tom Bade met Peter Paul Witsen heeft geschreven. 'Dalen in de delta', het boek over bodemdaling en natuurbescherming is ook af.

Simone Blok is druk bezig met de veiling voor GLK en het project Bermstroom in Vlaanderen loopt ook gestaag door. Daarbij is de belangrijke technologische uitdaging waar we voor staan om het bermgras via de technologie van NewFoss in te zetten als grondstof voor hoogwaardig grafisch papier. Tom Bade heeft binnen dit kader recent een lezing gegeven voor de medewerkers van de Vlaamse provincies die zich bezighouden met het beheer van bermen en slootranden.

Het boek 'Voorwaarts Mars' dat Tom Bade heeft geschreven voor LTO Glaskracht heeft veel impact  gehad. Bijgaande een link naar een fimplje dat hierover is gemaakt, alsmede enige links naar interessante artikelen over het boek.

https://vimeo.com/233657742

http://www.groentennieuws.nl/artikel/162897/Voorwaarts-Mars-de-circulaire-kas-als-kans-voor-de-toekomst

https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2017/09/14/lto-glaskracht-schetst-weg-naar-circulaire-kas

Nieuwsbrief oktober 2017

Het zal nu al weer twintig jaar geleden zijn dat wij binnen KPMG een kleine groep consultants vormden die zich 'de zwervers' noemden.  Binnen KPMG hadden we geen vaste werkplek wij werkten in kantoren in Den Haag, Utrecht, Arnhem, Nijmegen, of waar dan ook. Daarnaast waren we niet echt direct te vangen binnen onze eigen business units en werkten vooral in talloze dwarsverbanden met verschillende disciplines aan projecten. Wij zwierven, ondanks onze strakke pakken, als Swiebertjes door de organisatie.

Maar bovenal waren wij de mening toegedaan dat alle consultants beroepshalve echte zwervers zijn, en moeten zijn. We zwerven immers langs de wegen van klant naar klant. Een consultant is een passant. Dat is vaak wel eenzaam, omdat je altijd een de buitenstaander blijft. Maar vanuit optiek van de professie is het altijd goed om de buitenstaander te zijn. Dat leidt tot een frisse onafhankelijk blik, en dat wordt gewaardeerd.

Het mooie van het vak is dat je op veel plaatsen komt en ook veel leuke mensen ontmoet. En dat worden er in de loop der jaren steeds meer. Zoals voor één van de laatste opdrachten die mij langs LTO Glaskracht bracht. Om een lang verhaal kort te maken: er moest een bindend concept komen voor het beleid van de organisatie voor de komende jaren dat mooi moest worden verwoord. Dat is de circulaire kas en de circulaire glastuinbouw geworden. Aan de hand van gesprekken met de medewerkers en vooral ook de tuinders heeft dat geleid tot een spectaculaire mooi boek, met een prachtig verhaal.

LTO Glaskracht heeft met het boek een mooi verhaal, met voldoende haakjes om de komende jaren diverse duurzaamheidstrajecten in gang te zetten. En misschien zelfs om het boek te vertalen en zo de Nederlandse glastuinbouw ook internationaal nog beter te positioneren.  Het boek heet 'Voorwaarts Mars', dat heeft te maken met het vooruitgangsdenken dat zo kenmerkend is voor de sector. Maar het heeft te maken met de innovatieve opgaven die gepaard gaan met voedsel verbouwen op Mars en die een prachtige duurzaamheidsagenda voor de komende jaren genereren.

Het werk is af. De consultant, hij kijkt tevreden toe en zwerft verder. In dit geval onder meer naar Vlaanderen waar in opdracht van Waterwegen en Zeekanaal aan het sluiten van een deal voor de inzet van bermgras in de papierindustrie: het project 'Bermstroom'. Niet geheel toevallig leidden zijn omzwervingen vandaag tot de aanzet van een nieuw boek voor een nieuwe opdrachtgever. Maar daarover laten meer.

Stap voor stap gaat de reis verder, met de nieuwe energie van een goed verhaal, mooi boek en een tevreden klant. 'Voorwaarts mars.'

Tom Bade,  14 september, 2017Nieuwsbrief september 2017. Glas, gras en gas.

Terugkijken is natuurlijk altijd prettig als je je wilt laven in mooie herinneringen en nuttig als je wilt leren uit het verleden. Toch is het gemiddeld beter om naar de toekomst te kijken en deze met enthousiasme te begroeten. 'Voorwaarts mars', dat zou het motto wat vaker moeten zijn. Het is niet geheel toevallig bijna de titel van het boek dat Tom Bade heeft geschreven voor LTO Glaskracht Nederland en dat in september zal verschijnen. De titel van het boek is 'Voorwaarts Mars', maar de oorzaak van deze 'verschrijving' zal de lezer snel duidelijk worden. Het boek gaat over de toekomst van één van de meest innovatieve sectoren van de Nederlandse economie: de glastuinbouw.

Het meeste tijd in de maand september zullen we besteden aan onze opdracht voor Waterwegen en Zeekanaal, genaamd 'Bermstroom'. Net als bij 'Van Berm tot Bladzijde' gaan we de komende vier weken met zo'n vijftien partijen werken aan een intentieverklaring. Dat is een zeer complexe opdracht, waarbij deze ook nog eens onder tijdsdruk staat. De deal die we hier gaan sluiten is wederom een grote doorbraak op het gebied van de biobased economy, want de contouren zijn dat het om 200.000 ton bermgras op jaarbasis moet gaan, alsmede het hergebruik van bepaalde reststromen uit de papierindustrie en natuurlijk moeten we de transitie van afval naar grondstof maken. To zal alle sessies voorzitten en een ander in goede banen leiden. We werken overiegens nauw samen met Rijkswaterstaat en Drents Overijsselse Delta, die actief hun ervaring inbrengen.

Het nieuwe boek dat Tom Bade met Peter Paul Witsen heeft geschreven is afgerond en we zijn in gesprek met een uitgever.

De werkzaamheden van Simone Blok voor het herinneringsbos voor MH17 lopen ten einde. Het bos is samen met het monument geopend door het koninklijk echtpaar. Zie ook:

https://www.ad.nl/politiek/koningspaar-opent-mh17-monument-tijdens-indrukwekkende-ceremonie~ac1e6fca/

Donaties zijn overigens nog steeds welkom. Kijk daarvoor op:

http://www.monumentmh17.nl/

Simone zal zich de komende maanden vooral richten op de landschapsveiling die wij in november organiseren voor Geldersch Landschap en Kasteelen. Daarnaast gaat zij aan de slag met een aantal debatten dat wij organiseren rond het boek 'De staat van de natuurbescherming' van Tom Bade.

In de kas gaan we de herfst in en deze periode zal worden gekenmerkt door een forse inrichtingsslag, waarbij we gaan proberen de afzonderlijke proeven te laten samengaan met een mooie inrichting. In het kader van de proeven die wij doen voor de provincie Brabant en Geldersch Landschap en Kasteelen zal weer een fors aantal Brickz moeten worden geproduceerd.

Samen met het Kadaster zijn wij de mogelijkheden aan het onderzoeken voor pilots op het gebied van 3D-verkaveling.

Al met al gaan we goed vooruit. Voorwaarts mars en gas geven!

Nieuwsbrief augustus 2017. Triple E in alle staten

Inmiddels is  'De staat van de natuurbescherming' verschenen. Dat heeft onder meer geleid tot een optreden van Tom Bade in Vroege Vogels. Hieronder staat de link:

https://vroegevogels.vara.nl/nieuws/de-staat-van-de-natuurbescherming

De staat van de natuurbescherming is het eerste deel van een trilogie waarin Tom Bade schrijft over de toekomst van de natuurbescherming in Nederland. Tom is inmiddels bezig om samen met Dolf de Groot van de WUR te werken aan het tweede deel van de trilogie, genaamd 'De natuur verdient beter'. Daarin zal het vooral gaan over de baten van natuur en landschap en de (nieuwe) financiering van het beheer. Deel drie is overigens op hoofdlijnen ook al af. De titel is 'Dalen in de delta' en gaat over de wijze waarop wij de natuurbescherming zouden moeten organiseren vooral ook gezien bepaalde grootschalige maatschappelijke opgaven waar ons land voor staat (zoals bodemdaling).

Momenteel is Tom nog steeds hard aan het werk aan het boek voor LTO Glaskracht over 'de circulaire kas' dat in september verschijnt. Met Peter Paul Witsen (zie: https://www.westerlengte.nl/)  heeft Tom een boek geschreven over bagger, waarvoor wij binnenkort met een uitgever in gesprek gaan.

Het project Bermstroom dat wij in Vlaanderen uitvoeren voor Waterwegen en Zeekanaal is een nieuwe fase ingegaan. We gaan de komende weken hard werken aan een gezamenlijke intentieverklaring, waarbij naast een tiental overheden en maatschappelijke organisaties (provincies, gemeenten, Natuurpunt, e.d.) ook twee grote papierproducenten betrokken zijn (Sappi en Stora Enzo), en uiteraard NewFoss uit Uden. Dit is een alliantie die ongekend is in zijn omvang. De ambitie is om in oktober een gezamenlijke handtekening te zetten onder deze intentieverklaring. Daarmee wordt ook in Vlaanderen een transitie ingezet waarbij bermgras  daadwerkelijk een grondstof wordt.

De werkzaamheden voor het monument MH17 die zij heeft uitgevoerd, lopen langzaam ten einde nu het bos is aangelegd. Simone werkt nu druk aan de veiling die we voor en met Geldersch Landschap en Kasteelen gaan organiseren in november.

De zomer is ook in andere opzichten een ongekend drukke periode. Vooral in de kas moeten we schoffelen dat het een lieve lust is om onze proeven met de Brickz goed te laten verlopen. Voor de opdracht die we voor de provincie Brabant hebben, moeten we een tweede ronde Brickz produceren en daar zullen we in augustus en september ook  druk mee bezig zijn.

Tweede nieuwsbrief juli 2017

Op 24 juli verschijnt het  boek van Tom Bade  'De staat van de natuurbescherming', uitgegeven door de KNNV Uitgeverij. In het boek wordt gepleit voor een nieuw maatschappelijk contract tussen staat, burger en natuurbescherming, waarbij ook het nieuw concept 'iconische natuurbescherming' centraal staat.

Het boek is het eerste deel van een trilogie over de toekomst van de Nederlandse natuurbescherming. Het tweede deel 'De natuur verdient beter' zal  handelen over de baten van natuur en landschap en hoe deze kunnen worden aangewend voor de financiering van duurzaam natuurbeheer. Het derde deel 'Dalen in de delta' gaat over hoe natuur kan bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken in het algemeen en in het westen van het land in het bijzonder. Ook bevat het wat nieuwe voorstellen voor de wijze waarop natuurbescherming  in Nederland is georganiseerd.

'De staat van de natuurbescherming' was niet tot stand gekomen zonder de inhoudelijke ondersteuning van Eric van der Bilt (oud-directeur van het Stichting het Drentse Landschap), Chris Kalden (oud-directeur van Staatsbosbeheer) en Jules Iding (oud-gedeputeerde van de provincie Brabant). Vrije geesten en diepe denkers.

'De staat van de natuurbescherming' was ook niet tot stand gekomen zonder de ondersteuning van Stichting Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen, stichting het Drentse Landschap en bovenal K3 Delta.

De komende maanden zal samen met de KNNV Uitgeverij een plan worden opgesteld om met  Tom Bade en zijn 'begeleiders' langs een aantal debatcentra te trekken om zo het gedachtengoed uit het boek nog meer onder de mensen te brengen en te verrijken.

Kijk op:
https://www.knnvuitgeverij.nl/NL/webwinkel/binnenkort/0/155114

of op:
http://www.ako.nl/product/9789050116329/de-staat-van-de-natuurbescherming-tom-bade/

Nieuwsbrief juli 2017

Een nieuwe opdracht voor LTO Glaskracht moet uitmonden in een boek over de toekomst van de glastuinbouw dat op 14 september wordt gepresenteerd bij het afscheid van de huidige voorzitter Nico van Ruiten en het aantreden van de nieuwe voorzitter Sjaak van der Tak. Het boek  schrijven in zes weken tijd en ongeveer 35 tot 40 mensen interviewen is een leuke opgave voor Tom Bade. In het boek zal het concept van de circulaire kas centraal staan. Concept is door Triple E bedacht en zal verder worden uitgewerkt via een hele mooie verhaallijn.

K3 Delta hebben wij  de afgelopen weken ondersteund bij het schrijven van een aantal teksten ten behoeve van de communicatie. En onze business case voor de wijnbouw leidt mogelijk tot samenwerking met de wijnbouwsector en leveranciers van riviersediment . Wij zijn bezig deze alliantie te smeden.

Voor de opdracht die wij voor de provvicie Brabant uitvoeren om Brickz toe te passen in de bosbouw en landbouw zijn we in de fase van de monitoring aanbeland en dat houdt in dat we weer het veld in/op moeten. Dat in aanvulling op  het werk in de kas dat momenteel vooral in het teken staat van het beheersen van de ongebreidelde groei aan kruiden die gepaard gaat met productie in de kas.

Voor de landschapsveuling van het Veluwefonds is vastgesteld dat deze volgend jaar wederom op dezelfde wijze zal plaatsvinden en we kijken op welke wijze Triple E en het Veluwefonds ook op andere terreinen kunnen gaan samenwerken.
Tenslotte heeft Tom Bade in juni nog een presentatie gehouden in het Gooi over de relatie tussen natuur en economie in het algemeen en binnen het Gooi in het bijzonder.

Nieuwsbrief juni 2017. Boeken en Brickz

Op 18 mei is op de relatie dag van de afdeling Ruimte en Advies van het Kadaster. Het boek heet 'Ruilverkaveling door een andere bril' en gaat over een door Tom Bade bedacht en uitgewerkt concept: 3D-verkaveling. Samen met het Kadaster zijn we nu in gesprek over het verder uitrollen van het concept.

De komende weken zal ook het boek 'De staat van de natuurbescherming' verschijnen en we hebben ook een nieuwe opdracht om een boek te schrijven over de toekomst van de glastuinbouw, waarvoor we ook een nieuw concept hebben 'bedacht'. Dit zal uitkomen in september en we zullen hier de komende tijd nader over berichten.

Simone Blok richt zich na de drukte van de veiling voor het Veluwefonds (waar we wederom een bedrag van 14.000 Euro ophaalden) op de nieuwe veiling van het Geldersch Landschap en Kasteelen en het werk dat wij doen voor het herinneringsbos voor de slachtoffers van de vliegramp met MH17.

De stagiaire die we samen met van den Herik in dienst hebben - Joost Huybregts - werkt aan een business case voor de Brickz in de wijnbouw, zowel in binnen- als in buitenland. Dat gaat zeer voorspoedig, maar wat ook belangrijk is, is dat we de business case voor een groot deel ook direct van toepassing is op andere sectoren.

In de kas waren we twee weken druk bezig met het bestrijden van de witte vlieg die via een buurman binnenkwam. Maar dat is allemaal onder controle en nu kunnen we ons weer volledig richten op de productie van de Brickz en het onderzoek.

Nieuwsbrief mei 2017. Nieuwe wegen

Mei is de maand van het nieuwe leven. Dat geldt ook voor Triple E. Na 7 jaar hebben wij besloten ons kantoor op de Oude Kraan te saneren en een andere weg in te slaan. Het einde van een tijdperk. Maar het was nodig. Want niet alleen werd de bezetting steeds minder door opdrachten veraf en detacheringen, maar bovenal moeten we constateren dat Triple E zich (zoals bedoeld) ontwikkelt tot een ander type bedrijf.

Als het gaat om productiemiddelen dan heeft het voor ons op dit moment namelijk een hogere prioriteit om te investeren in mensen en materieel gerelateerd aan met name de productie van Brick, dan in een kantoor. Daarbij ligt de focus nu op het investeren in de onderzoekslocatie c.q. kleinschalige productie in de kas te Huissen en op termijn grotere schaal op één of meerdere locaties, waar dan ook een kantoor aan zal zijn gekoppeld.

Wij blijven bereikbaar via mail en postbus en het bezoek kunnen wij voorlopig in de kas ontvangen, daar dit veelal toch is gerelateerd aan de Brickz.

Het onderzoek in Huissen is uitgebreid naar reiniging van slib uit rioolwaterzuiveringsinstallaties met behulp van mycorrhiza. Ook zijn we nu op grote schaal bomen aan het planten met diverse Brickz, alsmede wijnranken, zodat de kas langzaam maar zeker in één grote groene oase verandert. Dit in het kader van de WBSO. Belangrijk is ook te vermelden dat we bezig zijn het patent uit te breiden naar een Europees patent.

Ondertussen werken wij ook buiten de kas druk door aan de verdere uitrol van de Brickz. Met GLK hebben wij afspraken gemaakt om volgend jaar op de Dellen een groot aantal laanbomen te gaan voorzien van Brickz. Dat is een mooie uitbreiding van onze samenwerking, die ook weer tot uitdrukking komt in de gezamenlijke landschapsveiling die wij in november organiseren.

Nieuwsbrief april 2017. Gras en veilingen

De afgelopen weken hebben vooral in het teken gestaan van het bouwen van een keten voor grasachtige biomassa in Vlaanderen: een opdracht die wij uitvoeren voor Waterwegen en Zeekanaal. Het ziet er naar uit dat ook deze Vlaamse variant van ons project Van Berm tot Bladzijde gaat slagen, want Tom Bade heeft inmiddels gesproken met de leveranciers van bermgras (met name de overheden) en papierfabrieken en van beide kanten zijn de reacties positief. Mogelijk dat we zelfs wat nieuwe elementen kunnen toevoegen aan het project.

Simone Blok is inmiddels druk bezig met de voorbereidingen voor de grote Veluweveiling van 31 mei. Het programma van deze veiling is bepaald uitnodigend. Het thema is de papierindustrie op de Veluwe. Arie Hooijmeijer van het Kenniscentrum Papier en Karton zal een lezing houden. Daarnaast zal gedeputeerde Jan Jacob van Dijk in het kader van de erkende Veluwse streekproducten een aantal certificaten uitreiken en ook een korte presentatie verzorgen. Voor de vroege vogels onder de bezoekers is er een mooie beekwandeling. Heeft u interesse om te komen, kijk op: https://www.veluwefonds.nl/voor-wie-van-de-veluwe-houdt-veluwediner-met-landschapsveiling-op-31-mei-2017/

Samen met van den Herik begeleiden wij een nieuwe stagiaire. Joost Huybregts werkt voor ons een business case uit op het gebied van Brickz voor de wijnbouw, met daarbij ook extra aandacht voor alle logistieke vraagstukken. Dat laatste is belangrijk, want dat houdt in dat wij deze kennis ook kunnen toepassen op andere business cases waarbij we Brickz moeten transporten.
Voor onze partner Micosat voeren wij weer opdrachten uit om de mycorrhisatie van wortels vast te stellen en daarmee de boeren te voorzien van adequate informatie over de toepassing en werking van de producten van Micosat. Kijk op de site van Micosat voor informatie over hun producten: http://www.micosat.nl/nl/home/

Het boek dat Tom Bade heeft geschreven voor het Kadaster worden gepresenteerd op de 'Dag van de Ruimte' die door het Kadaster wordt georganiseerd op 18 mei. Het boek heet 'Ruilverkaveling door een andere bril' en zal na deze datum beschikbaar zijn.

Nieuwsbrief maart 2017. Bier voor Brickz en andere nieuwe activiteiten.

Het voorjaar vieren wij door vooral in de kas te beginnen met de nieuwe ronde proeven. Natuurlijk werken wij aan een aantal innovaties dat wij in het kader van de WBSO gaan uitvoeren, allemaal gericht op de afbraak van verontreinigingen door middel van mycorrhiza. Dat doen wij ook voor Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen. En een private partij heeft ons gevraagd onderzoek te doen naar de relatie tussen een specifieke bodemverbeteraar en mycorrhiza.

Omdat in het plantseizoen ook veel Brickz mee de grond in moeten is het erg druk qua productie van Brickz voor de pilots c.q. opdrachten die we hebben. Bij onze partner K3 Delta hebben wij daarom de eerste lading van 20 kuub sediment opgehaald die wordt gebruikt als basis materiaal voor de productie. Samen met een gelijke hoeveelheid potgrond kunnen we voorlopig vooruit qua productie. De samenwerking met K3 Delta zal de komende maanden verder worden verdiept.

In het veld zullen de Brickz de komende maanden niet alleen worden toegepast in de bosbouw en de bomenteelt, maar we zijn ook bezig met rogge, cranberry's en .....hop Daarmee was direct het concept 'Brickz voor Bier' geboren, een project waar velen zich op verheugen. De monitoring zal zich dan ook uitstrekken tot en met de oplevering van het eindproduct, dat ook op smaak zal worden getest. of op sporen van Brickz. 'Bier met de wilde frisheid van actieve schimmels', wij zien het al helemaal voor ons.

Ook zullen de komende weken speciale Brickz met kruidenrijk mengsel worden gemaakt voor de eerste pilots gericht op kruidenrijke bermen. Wij zijn dol op kruidenrijke bermen, want het maaisel kan dan weer goed worden gebruikt in de papierindustrie. En zo komt alles wat wij doen samen, want ook onze opdracht voor Waterwegen en Zeekanaal inzake bermgras vordert gestaag.

Op 31 mei hebben wij de Veluweveiling en Simone is ook al druk bezig met de veiling die wij voor Geldersch Landschap en Kasteelen gaan uitvoeren. Dit jaar organiseren wij geen veiling voor de Globe Guards. Met het nieuwe bestuur konden wij helaas niet die chemie bereiken die we met het voorgaande bestuur wel hadden en die nodig is om een dergelijke veiling wat ons betreft tot een succes te maken. Daarop hebben wij ons teruggetrokken. All things must pass. Wij wensen de Globe Guards uiteraard wel succes met de veiling.

Nieuwsbrief februari 2017. Vroege Vogels, wijn en heel veel Brickz.

In totaal  heeft Tom Bade het afgelopen half jaar drie keer opgetreden in Vroege Vogels.

Het eerste optreden had betrekking op het concept van Berm tot Bladzijde dat Triple E heeft uitgewerkt voor Rijkswaterstaat. Het concept heeft betrekking op het gebruik van bermgras in de papierindustrie, waardoor voor het materiaal in de toekomst geen stortkosten meer hoeven te worden betaald en voor overheden een grote besparing kan worden ingeboekt. http://vroegevogels.vara.nl/nieuws/van-berm-tot-bladzijde

Het tweede optreden betrof een luchtige tekst op Facebook over de mogelijke oprichting van Vossenbescherming Nederland gericht op bescherming van predatie en als kritisch geluid tegen het weidevogelbeheer dat in toenemende mate in het nadeel van de vos (maar ook andere predatoren) uitpakt. Het idee kreeg echter een serieuze wending als gevolg van de vele positieve reacties. http://vroegevogels.vara.nl/nieuws/bescherm-de-vos

Het derde optreden betrof een column over de Oostvaardersplassen en het gevaar dat ecologische/wetenschappelijke kennis in de toekomst geen rol meer speelt in het beheer van natuurgebieden, maar wordt vervangen door politieke belangen. http://vroegevogels.vara.nl/nieuws/column-tom-bade

Maar we zijn ook druk bezig met nieuwe opdrachten, zoals de opvolger van Van Berm tot Bladzijde in Vlaanderen voor Waterwegen en Zeekanaal, genaamd' Graskracht'.  Verder is in  coproductie met Van den Herik Joost Huybregts gestart met een stageopdracht om Brickz te ontwikkelen voor de wijnbouw, met gries als complexe component.

En de grote opgave waar wij de komende weken voor staan is een bestelling voor de pilot die wij draaien in opdracht van de provincie Brabant om 75.000 Brickz te maken, variërend van Green Brickz tot Myco Brickz en andere Brickz die wij de afgelopen jaren hebben ontwikkeld en op onze 'menukaart' hebben staan. Deze majeure operatie is zeer belangrijk als leerproject voor alle logistieke uitdagingen waar we voor staan bij het produceren en aanbrengen van Brickz.

Het groeiseizoen is begonnen en dus gaan we ook nog aan de slag met alle nieuwe proeven die we dit jaar gaan draaien in de kas.
 
Nieuwsbrief januari 2017. Nieuwe concepten

Wij kijken terug op een jaar waarin wij steeds onze core business steeds duidelijker werd: hoogwaardige consultancy, veelal op basis van eigen ideeën, landschapsveilingen, publiceren van boeken en Groene Helden en het produceren van Brickz. De komende jaren zullen wij ons hierop ook blijven focussen.

Wat betreft de consultancy zullen dat vooral thema's zijn die we de afgelopen twee jaar zelf hebben ontwikkeld: Van Berm tot Bladzijde, Fluvial Mining, 3D-Ruilverkaveling, Iconische natuurbescherming en het realiseren van verdienmodellen voor non-profitorganisaties op basis van ons eigen DEAL-concept. Het zijn immers de door Tom Bade ontwikkelde concepten zoals - landschapsveilingen, De Levende Tuin, het FEBO-model, rechten en plichten, of biomassaliteit - die Triple E altijd voorop hebben doen lopen. Voor deze waaier aan mooie nieuwe concepten zullen we het komend jaar vooral ook de samenwerking met kennisinstellingen voor deze thema's gaan zoeken.

Het uitwerken van eigen ideeën en producten geldt uiteraard ook voor de Brickz. Wat betreft de Brickz: de dagen worden langer en dus zijn we deze maand druk bezig met het inirchten van de kas in Huissen en het uitwerken van een teeltplan, waarin we de onderzoeken voor alle opdrachtgevers netjes uitzetten. Ook zullen we de kleinschalige productie van de Brickz op deze locatie gaan opzetten. Het laatste ook vooral om binnen het kader van de opdracht die wij voor de provincie Brabant uitvoeren.

Quinten heeft zijn werkzaamheden voor de toepassing van Brickz in de truffelteelt in Noord Spanje inmiddels afgerond en samen met ECNC gaan wij we dit nu verder uitrollen.

Tom Bade heeft samen met de KNNV Uitgeverij gesprekken over de productie van zijn essay genaamd 'De staat van de natuurbescherming' dat binnenkort zal verschijnen. Hij heeft ook voor het eerst een opdracht als tekstschrijver en het boek voor het Kadaster gaat in de druk. Tom moet tegen deze achtergrond binnenkort een lezing geven voor de managers van Kadaster over het concept 3D-verkavelen.

Ook zijn we druk bezig met de nieuwe Veluweveiling die op 31 december wordt georganiseerd in Apeldoorn. Het is uiteraard een besloten bijeenkomst, maar u kunt zich wel aanmelden bij simone@tripleee.nl. Ook de werkzaamheden voor de veiling van Geldersch Landschap en Kasteelen zijn reeds gestart.

Tom Bade was wederom te horen in Vroege Vogels, dit keer over onze relatie tot de vos. http://vroegevogels.vara.nl/nieuws/bescherm-de-vos


Nieuwsbrief december 2016. Een druk uiteinde

Is het einde van het jaar normaal een periode om opdrachten af te ronden en op te ruimen, in ons geval zijn we vooral druk met de opstart van opdrachten. De opdracht voor de provincie Brabant om Brickz toe te passen in bossen vraagt een grote inspanning van de productie van Brickz waarvoor we nu investeringen doen. Voor Geldersch Landschap hebben we ook voor volgend jaar de opdracht gekregen om verder onderzoek uit te voeren naar de toepassing van Brickz in de landbouw en mogelijk bosbouw. Met LTO Noord hebben we een samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor de Brickz.
 
Quinten Pellegrom is zijn business case om Brickz van sediment uit stuwdammen toe passen als bodemverbeteraar voor de truffelteelt in Noord Spanje aan het afronden. En samen met van den Herik hebben we Joost Huybregts als stagiaire aangenomen die zich richt op Brickz in de wijnbouw. In februari zal Bart Markens bij ons stage komen lopen en zich gaan bezighouden met de business case voor Geldersch Landschap en Kasteelen.
 
Aan de andere kant zijn wij bezig met Waterwegen en Zeekanaal van het verkennen van de mogelijkheden om het concept van Berm tot Bladzijde dat wij voor Rijkswaterstaat hebben ontwikkeld uit te rollen in Vlaanderen. Dat biedt misschien ook wel mooie perspectieven voor samenwerking met Rijskwaterstaat. Wie weet. Met het Veluwefonds zijn we nu al de veiling van 31 mei aan het uitwerken. En in 2017 zullen we ook weer een veiling voor Geldersch Landschap en Kasteelen uitvoeren.
 
Onze klanten bedanken wij voor het in ons gestelde vertrouwen en wij verkeren in de rustgevende zekerheid dat 2017 een jaar wordt waarin wij wederom qua innovatitiveit in de voorhoede van de vernieuwing zullen opereren. Wij wensen al onze relaties een zalig kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar.
 
Nieuwsbrief november 2016. Opdrachten en Vroege Vogels
 
De komende tijd zal zich een verandering voordoen in de organisatie. Wij zullen vetrekken uit onze hal in Heteren en onze proef- en productielocatie verplaatsen naar Huissen, waar we een kas tot onze beschikking krijgen. Daartoe is besloten omdat we vooral meer licht voor onze proeven ter beschikking moeten hebben. Dat is belangrijk, want een gebrek aan licht mag geen beperkende factor zijn ten aanzien van de proeven die wij doen met de Brickz. Op de nieuwe locatie zullen we bovendien goed kunnen samenwerken met onze partner Combinatie Mauritz van wie wij de ruimte huren. Wij blijven nauw samenwerken met Frans van Brandenburg en zijn hem zeer dankbaar voor alle mogelijkheden die wij hebben gekregen in Heteren. Als we klaar zijn met de inrichting zullen wij onze klanten graag langs laten komen.
 
De laboratoriumwerkzaamheden die wij uitvoeren voor Micosat (www.micosat.nl) worden gecontinueerd nu we een nieuwe tranche samples krijgen van onder meer de bloembollenproductie. Ook de opdracht de we uitvoeren voor Geldersch Landschap en Kasteelen (www.glk.nl) om Brickz te ontwikkelen op basis van sediment uit kasteelvijvers, kasteelgrachten en sloten wordt voor een jaar verlengd.
 
Belangrijk is vooral dat we een grote opdracht hebben gekregen van de provincie Brabant om samen met de Bosgroep Zuid Nederland een grote pilot te gaan draaien waarbij we de Brickz gaan toepassen als bemesting in productiebossen. Daarbij kunnen we dan gelijk gaan werken aan een oplossing voor de ernstig verzuurde bodems die in grote delen van Brabant in natuurgebieden zijn ontstaan als gevolg van de ammoniakuitstoot door de intensieve veehouderij. De pilot gaat een jaar duren.
 
De werkzaamheden voor Trees for All inzake het herinneringsbos voor MH17 zijn ook verlengd.  Het goede nieuws is dat het nu nagenoeg zeker is dat voldoende middelen voor het bos zijn geworven.
 
Belangrijk is ook dat we met NIOO/KNAW en Oesterbaai al een NDA hebben gericht op samenwerking op het gebied van Brickz, maar ons nu vooral ook gaan richten op onderzoek naar de mogelijkheden om met mycorrhiza asbest af te breken. Daarvoor zijn we bezig de Asbest Alliantie op te richten, met een onderzoeksprogramma als basis onder de organisatie.
 
De boeken die we hebben geschreven voor Rijkswaterstaat en het Kadaster zullen na de nodige vertraging in december uitkomen.
 
Hoewel Tom Bade eigenlijk geen publieke optredens meer geeft, heeft hij wel een uitzondering gemaakt voor zijn goede vrienden van Vroege Vogels en was hij dus op zondag 6 november te horen over het project Van Berm tot Bladzijde dat hij heeft uitgevoerd voor Rijkswaterstaat. Het project richt zich op de toepassing van bermgras als grondstof voor de productie van papier en karton. Bijgaande de link naar het programma voor degenen die het gemist hebben.
 
http://vroegevogels.vara.nl/nieuws/van-berm-tot-bladzijde
 
 
Nieuwsbrief september 2016. Oogsten en zaaien

Het was druk in ons lab. De afgelopen maanden hebben we veel mycorrhisatieproeven uitgevoerd in opdracht van onze partner Micosat (www.micosat.nl). Het blijkt dat steeds meer boeren gebruik maken van mycorrhiza om hun oogstresultaten te verbeteren en dat is vanuit optiek van duurzaam bodembeheer uiteraard een goede zaak. In het najaar volgt nog een grote tranche tests voor de leliebollenkwekers.

Ook in de hal is het tijd om te oogsten. De proeven die we onder meer uitvoeren voor Geldersch Landschap en Kasteelen, Havenbedrijf Antwerpen en Rijkswaterstaat met de Brickz geraken nu aan het einde van het groeiseizoen in de fase dat we kunnen gaan bekijken of de mycorrhiza hun werk doen. Ook dat vergt veel microsoperen en veel minutieuze metingen.

Ondertussen oogstte Tom Bade wat media-aandacht voor het project van Berm tot Bladzijde dat hij voor Rijkswaterstaat heeft opgezet en waarbij bermgras wordt gebruikt voor de productie van papier en karton. Vroege Vogels heeft Tom geïnterviewd bovenop de eerste grote hoeveelheid gras die was ingekuild nabij Parenco bij de firma Hooijer. Hier zaaien we natuurlijk ook naar een bredere toepassing van dit concept, en daar zijn gezien de resulaten ook zeker goede redenen voor.

Ondertussen is het werk dat wij uitvoeren voor Trees for All verder gecontinueerd en uitgebreid en zijn we ook druk bezig met de voorbereidingen van de Dag van de Natuur op 4 oktober (www.globeguards.nl). Na een extra fase en een uitbreiding van de opdracht, zal het boek voor het Kadaster over ruilverkaveling nu uitkomen in oktober, met daarbij ook de nodige media-aandacht zo weten we nu al.

Op verzoek van de lezers treft u hier ook oudere nieuwsbrieven aan.

Nieuwsbrief juli 2016. Samenwerkingsovereenkomsten Natural Soil Improvement

Op 12 juli hebben wij te horen gekregen dat Groningen Seaports de samenwerkingsovereenkomst met Triple E Natral Soil Improvement heeft getekend om samen te gaan werken aan de productie van Brickz, in dit geval in Noord Nederland. Daarmee is een verdere stap gezet in de productie en ontwikkeling van Brickz. In het Noorden werken wij ook samen met LTO Noord en Wolff Management Consultancy  (http://www.janwillemwolff.nl/)  naar wie ook onze dank uitgaat voor de ondersteuning bij de totstandkoming van deze overeenkomst. Daarmee hebben wij nu met de volgende partijen een samenwerkingsovereenkomst of een NDA:
Groningen Seaports, productie van Brickz in Noord-Nederland.
WUR. Daarbij gaan we onder meer samenwerken bij de ontwikkeling van de Brickz op het gebied van biologische bestrijding, efficiënte opname van fosfaat en verontreiniging met zware metalen en PAK's in bagger.
Hoge School Zeeland, de Zeeuwse Delta als oogstlandschap voor de bagger en de toepassing in de regio.
 WING Consultancy, ondersteuning bij procesbegeleiding en samenwerking op het gebied van economisch onderzoek.
Shield Group, onderzoek naar de afbraak van asbest door mycorrhiza.
Argex, toepassing van reststromen.
Vlaamse Overheid en Seneca, toepassing van reststromen.
K3 Delta, levering van materiaal voor onderzoek en productie.
Micosat, levering van mycorrhiza.
Uiteraard werken wij samen met onze partner Rijkswaterstaat aan de verdere vervolmaking van dit product en de transitie van bagger naar bodemverbeteraar. Andere partijen waarmee wij samenwerken zijn van den Herik en Deltares. Daarnaast voeren wij onderzoek uit voor een aantal andere partijen naar de mogelijkheid om bepaalde reststromen aan te wenden in de Brickz (zoals voor Geldersch Landschap en Kasteelen) en op het lab worden in opdracht van Micosat proeven uitgevoerd om de mate van mycorrhisatie door hun producten vast te stellen (onder meer voor de aardappelteelt).

Nieuwsbrief juni 2016

De zomer wordt een drukke periode. We hebben een opdracht van Trees of All gekregen om te helpen voor de ondersteuning van het project dat zich richt op de aanleg van een herdenkingsbos voor de MH17 ramp. De werkzaamheden die we moeten verrichten hebben juist hun zwaartepunt in de komende drie maanden. Het is een belangrijke en zeer zingevende opdracht die we hier uitvoeren.

De werkzaamheden voor het boek door Tom Bade voor het Kadaster beginnen sterk op te lopen, want het boek moet in september af. Ook het boek over de bagger nadert nu snel de eindfase. Daarnaast zijn we al weer gestart met de werkzaamheden voor de Dag van de Natuur, ook al is dat in oktober. Het prospectus is zo goed als af en de uitnodiging van bezoekers gaat ook beginnen.In Heteren wordt voor de opdracht van Geldersch Landschap en Kasteelen  hard gewerkt aan de proefopstelling voor de opdracht voor het onderzoek naar de bagger van de landgoederen . In zijn algemeenheid vergt het opkomende groen hier veel onderhoud en moet ook de monitoring van de verschillende proefopstellingen goed worden uitgevoerd.

Voor onze partner Micosat voeren we in het lab in Heteren vele tests uit voor de mycorisatie van aardappelplanten die recent allemaal de grond in zijn gegaan en zijn bewerkt met de schimmels. We werken verder hard aan de rapportages voor Amoras en de toepassingen van gries in de Brickz. In beide gevallen lijken nuttige toepassingen in het verschiet, maar  vooral voor de gries waren de resultaten verrassend positief. Bij de toepassingen voor wijnranken zien, hebben we een zodanige Brickz weten samen te stellen dat de planten waar de Brickz zijn toegepast het zichtbaar beter doen.

Tom houdt de nodige lezingen. Recent nog voor het kadaster bij een workshop over gebiedsontwikkeling over het energielandschap en bij het afscheid van Eric van der Bilt als directeur van het Drentse Landschap over de relatie tussen natuurbescherming en vrijheid. Binnenkort houdt hij weer een lezing over de economische baten van nationale parken.

Nieuwsbrief april 2016. Groene ontwikkelingen

In onze productiehal in Heteren zien we een groene gloed ontstaan. Overal staan de Brickz in bloei! De varianten met gries blijken het bijvoorbeeld - misschien wel tegen onze verwachtingen in - eigenlijk best heel goed te doen. We hebben hier boomzaden als eikels en kastanjes in aangebracht en deze slaan grotendeels aan.  Ook de mycorrhisatie vindt plaats. Daarnaast hebben we Brickz geproduceerd met materiaal van Amoras waarvan we willen weten of dit goed te gebruiken is als bodemverbeteraar en we gaan aan de slag met champost in de Brickz.

Verder worden in de hal vooral de proeven gecontinueerd die we in het kader van de WBSO uitvoeren op onder meer het gebied van mycorrhiza en het vastleggen van zware metalen en het neutraliseren van oliehoudende resten die we in het slib aantreffen. In het veld hebben we de werkzaamheden voor Combinatie Mauritz afgerond en moeten we de veldproef gaan monitoren.

Van de zijde van de landschapsveilingen hebben we een succesvolle veiling afgerond voor het Veluwefonds. Met geweldige presentatie van Luc Enting over zijn nieuwe Veluwefilm en Jeroen Glissenaar over zijn werk in de stadsparken van Arnhem begon het evenement met veel inspiratie. De opbrengst was ruim 14.000 Euro en dat is een enorme opkikker voor het Veluwefonds dat daarmee talloze kleine projecten kan ondersteunen. De voorbereidingen voor de Dag van de Natuur zijn alweer begonnen. Voor wie meer wil weten over onze veilingen, neemt contact op met Simone Blok.

Wat betreft de consultancy: het boek dat we schrijven voor het Kadaster over waterverkavelen (door Tom Bade) begint langzaam maar zeker vorm te krijgen. Heel belangrijk is ook de datum van 12 mei waarop we een doorbraak bereiken door het tekenen van een intentieverklaring voor de oprichting van een biomassaketen waarbij bermgras wordt gebruikt voor de productie van papier door Parenco. Ketenpartners zijn : Parenco, Rijkswaterstaat, waterschap Vallei en Veluwe, waterschap Drents Overijsselse Delta, de gemeente Deventer, de gemeente Apeldoorn, de gemeente Voorst, NewFoss,  Oost NV, Niaga Holding, Nationaal Groenfonds, van der Werven, Bruins en Kwast, Hoojjmeier Schut Papier en Solid Pack.

Tom Bade heeft het concept ontwikkeld (genaamd van Berm tot Bladzijde), de keten in elkaar gezet en de alliantie bij elkaar gebracht. Dit in opdracht van Rijkswaterstaat. Binnen drie jaar hier 120.000 ton bermgras wordt geraffineerd en verwerkt tot papier en de gate fee is verdwenen is daarmee een enorme besparing voor de leveranciers bereikt en is dit de eerste grootschalige biomassaketen waarbij het product en positieve economische waarde krijgt.

Kortom, alles kleurt groen en we gaan op de naar de zomer.

Nieuwsbrief Pasen 2016. Boeken, Brickz en Biedingen: Triple E wordt Triple B.

Het is op de dag van het verschijnen van deze nieuwsbrief een Goede Vrijdag, waarop door Tom hard wordt gewerkt aan een nieuwe opdracht die we hebben. Voor het Kadaster gaan we een boek schrijven over de toekomst van de ruikverkaveling. Dit in het kader van 100 jaar ruilverkaveling dat we in 2016 vieren. Het boek zal in de tweede helft van 2016 verschijnen. Dat is ook het geval voor het boek Nederland Baggerland dat we samen met Peter Paul Witsen Westerlengte aan het schrijven zijn. De tekst zal de komende maand worden ingeleverd bij uitgeverij Vantilt. Het boek 'Rivieren in bedrijf' dat Tom voor Rijkswaterstaat heeft geschreven, heeft vanwege de grote drukte enige vertraging opgelopen, maar verschijnt ook binnenkort.

Tom heeft op 14 maart een lezing gegeven over duurzame energie voor de provincie Zuid-Holland met als thema 'de vermaatschappelijking van de energieproductie'. Hij zal binnenkort in opdracht van de provincie Lochem ook een lezing geven over de nuttige toepassing van grasachtige biomassa, op basis van de business case die hij voor Rijkswaterstaat heeft uitgewerkt.

We hebben een vervolgopdracht voor Rijkswaterstaat voor de verdienmodellen en binnenkort zullen we naar buiten komen met een grote doorbraak in de nuttige toepassing van grasachtige biomassa als grondstof voor de papierindustrie en een verdienmodel voor waterkracht. Ook zijn we binnen het kader van deze opdracht een verdienmodel voor het restaureren duurzaam rivier beheer én het beheren van steenfabrieken in de uiterwaarden aan het uitwerken.

We zijn druk bezig met de productie van Brickz voor de proef die we doen voor Combinatie Mauritz, waarbij het gaat om toepassing van Brickz in de bomenteelt. In het kader van de WBSO zijn we ook bezig met veel nieuwe proeven in de hal, want het is plantseizoen dus alle Brickz moeten in de bakken. Hongchao is samen met Diederik ook bezig het automatiseren van de verslaglegging, zodat we straks met één druk op de knop per bak kunnen zien wat de voortgang is.

Ten aanzien van de Brickz: we hebben nu samenwerkingsovereenkomsten voor de Brickz met de volgende organisaties: Micosat (toepassing mycorrhiza), K3Delta (productie Brickz), Shield Group (mycorrhiza en asbest), Wing Consultancy (consultancy), Argex (reststromen), Vlaamse Overheid en Seneca (reststromen), de Hogeschool Zeeland (onderzoek) en WUR/NIOO (onderzoek). Uiteraard voeren we daar ook werkzaamheden voor/mee uit, vooral als het gaat om concrete toepassingen van Brickz.

Simone houdt is de komende tijd druk met de veiling voor het Veluwefonds op 20 april en de werkzaamheden voor de Dag van de Natuur en de veiling voor Geldersch Landschap en Kasteelen zijn ook al weer begonnen.

Wij wensen iedereen fijne paasdagen.

Nieuwsbrief februari 2016. Brickz, Brickz, Brickz

Onze consultancy werkzaamheden gaan gewoon door en we hebben op 20 april voor het Veluwefonds weer een grote veiling in het vooruitzicht waar voor Simone Blok haar handen vol aan heeft, maar in deze nieuwsbrief willen we vooral even stilstaan bij de Brickz. Want daar hebben we onze handen vol aan. Het groeiseizoen komt er namelijk aan en Hongchao is druk bezig om alle bakken in op onze testlocatie helemaal klaar te maken met proeven met verschillende Brickz en verschillende planten. Daarnaast gaan we nu ook op grote schaal proeven doen in het buitengebied, met name met boomkwekers.

We hebben bakken vol met Brickz op basis van gries waar we de komende maanden de groeiresultaten willen monitoren. Ook de bakken waar we meerjarige proeven doen met het vastleggen van zware metalen en met het afbreken van olie door mycorrhiza worden opnieuw ingezaaid. De test- en productiehal zal de komende maanden dus in volle bloei staan.

Ten aanzien van de inzet van Brickz in het buitenland zijn er ook veel nieuwe testen in gang gezet (onder meer ook in het kader van de WBSO). We hebben in het midden van de hal 'woestijnbakken' gemaakt, waar we kijken op welke manier en welke Brickz effectief kunnen worden ingezet om verwoestijning aan te pakken. Dit allemaal met materiaal van onze partner K3 Delta. Ook hebben we de bakken met rotsbodems en Brickz verder uitgebreid, want hiervoor waren de resultaten het afgelopen jaar niet minder dan als spectaculair te bestempelen.

Verder hebben we Brickz gemaakt van verontreinigde grond uit Venezuela en de situatie in Nigeria nagebootst om te kijken of we met Brickz en specifieke planten ernstige olieverontreinigingen uit bodems kunnen verwijderen. De laatste proef gaat al weer het tweede seizoen in.

Buiten de testhal zijn we ook druk. We hebben nu samenwerkingsovereenkomsten met Micosat, K3 Delta, Wing Consultancy, Faro Advies,  de Hogeschool Zeeland, Oesterbaaij, Argex en de Vlaamse Overheid. Allemaal partijen met wie we samenwerken en voor wie we proeven uitvoeren. Onze belangrijkste partner blijft natuurlijk Rijkswaterstaat met wie innig samenwerken om van bagger een bodemschat te maken.

We werken hard aan een aantal nationale en internationale proposals gericht op het gebruik van bagger als bodemverbeteraar in het algemeen en de toepassing van Brickz in het bijzonder. Partijen waarmee samenwerken daarbij samenwerken zijn onder meer Deltares, Wolff Management Consultancy, LTO Noord en de WUR. De inhoud van deze voorstellen kunnen en willen we hier niet delen, maar is wel zeer vernieuwend, zoals u dat mag verwachten van Triple E.

Nieuwsbrief 19 december.  Een warme eindejaarsgroet

Terugkijkend was 2015 een bijzonder, maar toch zeer succesvol jaar voor Triple E. Doorgestart hebben we - in nauw overleg met de investeerders - ons volledig gefocust op die zaken waar we goed in waren en die financieel op eigen benen konden staan. 

Dat heeft dat geleid tot de uitvoering van diverse succesvolle consultancy-opdrachten, onder meer voor Rijkswaterstaat, Landschap Erfgoed Utrecht en Waterwegen en Zeekanaal. De focus in al onze opdrachten ligt daarbij tegenwoordig op het zoeken naar 'verdienmodellen'. Maar het bijzondere is dat wij het niet alleen bij woorden laten, maar tegenwoordig ook de verdienmodellen implementeren. In het geval van Rijkswaterstaat ook op basis van een 'succes fee'. Dat heeft onder meer geleid tot het creëren van allianties op het gebied van biomassa en waterkracht die daadwerkelijk aan de slag gaan. Volgend jaar zult u daar zeker meer van horen. Dus bij onze consultancy gaat het niet alleen om mooie woorden, maar worden ook de handen uit de mouwen gestoken.

In het verlengde hiervan hebben we ook weer drie veilingen georganiseerd, waar we ook zelf risicodragend in participeren op basis van een percentage van de opbrengst.  De veilingen werden georganiseerd voor het Veluwefonds, GlobeGuards en Geldersch Landschap en Kasteelen. Alle drie waren zeer succesvol en daarom willen we volgend jaar kijken of we nog meer veilingen kunnen gaan organiseren.

Naast het daadwerkelijk helpen met verdienmodellen kunnen we natuurlijk ook nog steeds heel goed schrijven. Het boek 'Rivieren in bedrijf' voor Rijkswaterstaat zal begin 2016 verschijnen. Maar vooral de Groene Helden is een tijdschrift geworden om trots op te zijn. De samenwerking met de GlobeGuards om het tijdschrift uit de klei te trekken, was eigenlijk gewoon het beste als 'leuk' te omschrijven. Daar gaan we dus zeker mee door. 'Leuk' was ook dat wij op onze eigen wijze hebben kunnen meehelpen aan het tot stand komen van De Levende Rivier van Ruben Smit, met wie we volgend jaar de samenwerking verder zullen verdiepen.

Natuurlijk zijn we ook blij dat we de wijngaard Mariëndaal hebben overgenomen en daarmee weten te redden. Deze is nu ondergebracht in de aparte stichting Wijngoed Mariëndaal. Daarmee zijn de belangen van alle adoptanten veiliggesteld en hebben we er bovendien een mooie testlocatie voor duurzaam bodembeheer weten te behouden.  Hier werken we ook weer samen met Geldersch Landschap en Kasteelen.

De grootste stappen zijn echter toch wel gemaakt op het gebied van mycorrhiza en Brickz. We hebben samenwerkingsovereenkomsten getekend met bedrijven als Micosat, Argex en K3 Delta en voeren onderzoek voor en met hen uit. We hebben patent aangevraagd voor de Brickz en hebben met Rijkswaterstaat een geweldige partner om hiervan een succes te maken. Maar het meest bijzondere is toch wel de enorme onderzoeksfaciliteit die we hebben opgericht in Heteren waar in een ruimte van veertig bij twintig nu een laboratorium is gevestigd, een kleine kas voor de kweek van mycorrhiza en die verder volstaat met bakken waar we onderzoek doen naar de Brickz. We kunnen er zelfs op kleine schaal Brickz produceren.

Voor volgend jaar gaan we met de Brickz en de mycorrhiza met testen aan de slag in China om de verwoestijning tegen te gaan, we doen onderzoek naar toepassingen in Nigeria en Venezuela  om met olie vervuilde gronden schoon te maken en werken we samen met Rijkswaterstaat verder hard aan een transitie om van bagger een bodemverbeteraar te maken. Dat zal tot uitdrukking komen in tal van projecten die we gaan draaien, waaronder een exhibit voor de Brickz en pilots in het veld en met boeren.

De boeken 'Rivieren in bedrijf' en 'Nederland Baggerland'  zullen in 2016 uitkomen, alsmede de tweede Groene Helden, die als thema 'grenzen' heeft en zal in april worden gepresenteerd op de bijeenkomst van Future for Nature.  We krijgen de
eerste wijn van de wijngaard en dat zal groots worden gevierd. Ook zal de rest van het perceel worden aangeplant, mede gefinancierd door een aantal nieuwe adoptanten. En we gaan natuurlijk weer veilen, want daar zijn we heel goed in.
Kortom, 2016 dreigt een heel mooi jaar te worden. Tal van leuke dingen die we gaan doen, zitten nog in de pijplijn en kunnen we nog niet melden. Dus wilt u weten wat er daadwerkelijk gebeurt binnen Triple E volg ons  dan op Facebook of op Twitter (Groengoed) en bekijk de web site.

Wij willen langs deze weg alle organisaties en mensen die ons het afgelopen jaar hebben gesteund en onder soms bijzondere omstandigheden het vertrouwen in ons hebben gehouden, heel hartelijk danken en wensen iedereen een zalig kerstfeest en een voorspoedig 2016.
Micosat-f
Rijkswaterstaat
Geldersch landschap & kasteelen

Partners waar wij mee samenwerken

Onze opdrachtgevers en partners zijn onder andere gemeenten, provincies, het Rijk, natuurbeschermers, bedrijven, de waterschappen en scholen- gemeenschappen. Hier ziet u een kleine selectie.