Organisatie

Triple E is opgericht in 2006 door Tom Bade, in 2014 nog door Trouw geplaatst op nummer 34 van de Duurzame Top 100. Het kenniscentrum heeft zich sinds haar oprichting in 2006 ontwikkeld tot een toonaangevend bureau als het gaat om onderzoek naar de baten van natuur en landschap. In deze periode zijn door Tom Bade 36 boeken geschreven over dit onderwerp, waarvoor onder meer onderzoek is gedaan naar de baten van de Veluwe, de Weerribben-Wieden en de Utrechtse Heuvelrug. Maar ook naar de baten van groene daken, stadsbomen en zelfs erfgoed zoals het bekende boek 'Eigen Haard is Goud Waard'. De laatste jaren worden ook steeds meer opdrachten uitgevoerd die zich richten op financiering van het beheer van natuur en landschap. Recent zijn opdrachten uitgevoerd voor Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, de Provincie Brabant, Landschap Erfgoed Utrecht, het Kadaster en Waterwegen en Zeekanaal NV in België.

De organisatie heeft zich tevens gericht op het in de praktijk brengen van deze kennis, hetgeen heeft geleid tot diverse overnames van noodlijdende en failliete maatschappelijke organisaties. Na een doorstart in 2014 bestaat de organisatie uit de volgende onderdelen:
Kenniscentrum Natuur en Economie. Hier wordt onderzoek uitgevoerd naar de baten van natuur en landschap, worden verdienmodellen uitgewerkt voor maatschappelijke organisaties die hun oude bronnen van inkomsten, veelal subsidies, zien opdrogen en voor overheden die op zoek zijn naar besparingen. Inhoudelijke thema's zijn financiering van natuur en landschap, strategiebepaling, fluvial mining, iconische natuurbescherming en 3D-ruilverkaveling.
Natural Soil Improvement. Dit onderdeel richt zich op onderzoek naar en de productie van Brickz. Dit is een gepatenteerd product bestaande uit gedroogd riviersediment en andere reststromen gecombineerd met mycorrhiza, zaden en ander leven. Hiervoor heeft de organisatie een eigen productie- en onderzoekshal met laboratorium in Huissen. Natural Soil Improvement werkt samen met organisaties als Rijkswaterstaat, Micosat, K3 Delta, Deltares, Wageningen Universiteit (WUR), Hogeschool Zeeland, Wing Consultancy, Shield Group, ECNC, Argex en de Vlaamse Overheid.
Instituut voor Toegepaste Economische Argumentatie. Deze business unit richt zich op de uitgave van boeken en het tijdschrift Groene Helden, alsmede het organiseren van workshops, lezingen en landschapsveilingen.
 
Geldersch landschap & kasteelen
Rijkswaterstaat
Micosat-f

Partners waar wij mee samenwerken

Onze opdrachtgevers en partners zijn onder andere gemeenten, provincies, het Rijk, natuurbeschermers, bedrijven, de waterschappen en scholen- gemeenschappen. Hier ziet u een kleine selectie.