Organisatie

Organisatie

Triple E is opgericht in 2006 door Tom Bade, in 2014 nog door Trouw geplaatst op nummer 34 van de Duurzame Top 100. Triple E heeft zich sinds haar oprichting ontwikkeld tot een toonaangevend bureau wat betreft onderzoek naar de baten van natuur en landschap, strategische conceptontwikkeling en het sluiten van maatschappelijke deals. Sinds 2006 zijn door de organisatie onder meer 55 boeken geschreven, veelal met een economisch invlashoek. Zo is onderzoek gedaan naar de baten van de Veluwe, de Weerribben-Wieden en de Utrechtse Heuvelrug. Allemaal vastgelegd in prachtige boeken. Maar ook zijn de economische baten van groene daken, stadsbomen en zelfs erfgoed in kaart gebracht. Voor erfgoed is dit onder meer vastgelegd in het bekende boek ‘Eigen Haard is Goud Waard’.

De laatste jaren worden ook steeds meer opdrachten uitgevoerd die zich richten op het vormgeven van een duurzame financiering van het beheer van natuur en landschap en het genereren van nieuwe inkomsten en besparingen. Recente opdrachtgevers die gebruik hebben gemaakt van deze diensten zijn Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, de Provincie Brabant, Landschap Erfgoed Utrecht, het Kadaster, LTO Glaskracht, Geldersch Landschap en Kasteelen en Waterwegen en Zeekanaal NV in België.

De organisatie heeft zich altijd gericht op het in de praktijk brengen van deze kennis, hetgeen in het verleden heeft geleid tot diverse overnames en het ondersteunen van noodlijdende en failliete maatschappelijke organisaties. Na een doorstart in 2014 bestaat Triple E uit de volgende onderdelen:

Kenniscentrum Natuur en Economie. Hier wordt onderzoek uitgevoerd naar de baten van natuur en landschap en worden verdienmodellen uitgewerkt voor maatschappelijke organisaties die hun oude bronnen van inkomsten zien opdrogen en voor overheden die op zoek zijn naar besparingen. De producten van het Kenniscentrum zijn: in kaart brengen economische baten natuur en landschap, strategische conceptontwikkeling, sluiten maatschappelijke deals.

Natural Soil Improvement. Dit onderdeel richt zich op onderzoek naar en de productie van Brickz. Dit is een gepatenteerd product bestaande uit gedroogd riviersediment en andere reststromen gecombineerd met mycorrhiza, zaden en ander leven. Hiervoor heeft de organisatie een eigen productie- en onderzoekskas in Huissen. Natural Soil Improvement werkt samen met organisaties als Rijkswaterstaat, waterschap Drents Overijsselse Delta, K3 Delta, Deltares, NIOO-KNAW, KIWA, Kenniscentrum Papier en Karton, Hogeschool Zeeland, Wing Consultancy en Waterwegen en Zeekanaal.

Instituut voor Toegepaste Economische Argumentatie. Deze business unit richt zich op de uitgave van boeken, het schrijven van teksten, alsmede het organiseren van workshops, lezingen en landschapsveilingen.

Partners waar wij mee samenwerken

Onze opdrachtgevers en partners zijn onder andere gemeenten, provincies, het Rijk, natuurbeschermers, bedrijven, de waterschappen en scholen- gemeenschappen. Hier ziet u een kleine selectie.