Organisatie

Organisatie

Triple E is opgericht in 2006 door Tom Bade, in 2014 nog door Trouw geplaatst op nummer 34 van de Duurzame Top 100. Triple E heeft zich sinds haar oprichting ontwikkeld tot een toonaangevend bureau wat betreft onderzoek naar de baten van natuur en landschap, strategische conceptontwikkeling en het sluiten van maatschappelijke deals. Sinds 2006 zijn door de organisatie meer dan 200 studies uitgevoerd gericht op de thema’s economische baten van natuur en landschap, gebiedsontwikkeling, regionale economie en ruilverkaveling.

Omdat Tom Bade goed kan schrijven zijn veel van deze studies niet vastgelegd in saaie rapporten, maar in goed leesbare boeken. In totaal zijn 55 boeken geschreven, veelal met een economische invalshoek. Zo is onderzoek gedaan naar de groene baten van de Veluwe, de Weerribben-Wieden en de Utrechtse Heuvelrug. Allemaal vastgelegd in prachtige boeken. Ook zijn de economische baten van groene daken, stadsbomen en zelfs erfgoed in kaart gebracht. Voor erfgoed is dit onder meer vastgelegd in het bekende boek ‘Eigen Haard is Goud Waard’.

Bekende recente studies die zijn uitgemond in boeken zijn ‘Voorwaarts Mars’ waarin Tom Bade in opdracht van Glastuinbouw Nederland een nieuw concept heeft ontwikkeld in de vorm van de circulaire kas/circulaire glastuinbouw en ‘Ruilverkaveling door een andere bril’. In dit boek wordt een door Tom Bade voor het Kadaster ontwikkeld concept uitgewerkt, namelijk 3D-ruilverkaveling. In deze studies komt ook naar voren dat Triple E ook uitblinkt in het ontwikkelen van een nieuw discours voor organisaties. Andere bekende voorbeelden hiervan zijn ‘De Levende Tuin’ voor de VHG en ‘Van Berm tot Bladzijde’ voor Rijkswaterstaat.

De laatste jaren worden ook steeds meer opdrachten uitgevoerd die zich richten op het vormgeven van een duurzame financiering van het beheer van natuur en landschap en het genereren van nieuwe inkomsten en besparingen. Recente opdrachtgevers die gebruik hebben gemaakt van deze diensten zijn Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, de Provincie Brabant, Landschap Erfgoed Utrecht, het Kadaster, LTO Glaskracht, Geldersch Landschap en Kasteelen en de Vlaamse Waterweg NV in België.

De organisatie heeft zich altijd gericht op het in de praktijk brengen van deze kennis, hetgeen in het verleden heeft geleid tot diverse overnames en het ondersteunen van noodlijdende en failliete maatschappelijke organisaties.  De laatste jaren ligt de nadruk vooral op het in praktijk brengen van eigen ideeën en producten. Triple E bestaat uit de volgende onderdelen:

Kenniscentrum Natuur en Economie. Hier wordt onderzoek uitgevoerd naar de baten van natuur en landschap en worden verdienmodellen uitgewerkt voor maatschappelijke organisaties die hun oude bronnen van inkomsten zien opdrogen en voor overheden die op zoek zijn naar besparingen. De producten van het Kenniscentrum zijn: in kaart brengen economische baten natuur en landschap, strategische conceptontwikkeling, sluiten maatschappelijke deals.

Natural Soil Improvement. Dit onderdeel richt zich op onderzoek naar en de productie van Brickz. Dit is een gepatenteerd product bestaande uit gedroogd riviersediment en andere reststromen gecombineerd met mycorrhiza, zaden en ander leven. Hiervoor heeft de organisatie een eigen productie- en onderzoekskas in Huissen. Natural Soil Improvement werkt samen met organisaties als Rijkswaterstaat, waterschap Drents Overijsselse Delta, K3 Delta, Deltares, NIOO-KNAW, KIWA, Kenniscentrum Papier en Karton, Hogeschool Zeeland, Wing Consultancy en Waterwegen en Zeekanaal.

Instituut voor Toegepaste Economische Argumentatie. Deze business unit richt zich op de uitgave van boeken, het schrijven van teksten, alsmede het organiseren van workshops, lezingen en landschapsveilingen.

Partners waar wij mee samenwerken

Onze opdrachtgevers en partners zijn onder andere gemeenten, provincies, het Rijk, natuurbeschermers, bedrijven, de waterschappen en scholen- gemeenschappen. Hier ziet u een kleine selectie.