Publicaties

Publicaties

Triple E heeft uiteraard in opdracht van talloze organisaties veel rapporten doen verschijnen. Maar uniek is dat in plaats van rapporten ook vaak boeken zijn geschreven over de resultaten van onderzoek of over een nieuwe strategie.

Sinds 2006 heeft Triple E in de persoon van Tom Bade 55 boeken geschreven over natuur en economie, de baten van natuur en landschap, financiering van natuurbeheer, biomassaliteit, het energielandschap, de baten van cultureel erfgoed en nog veel meer. Onderstaand overzicht geeft een bloemlezing uit de boeken die zijn verschenen (beweeg de muis naar de boeken en dan kunt u ze allemaal bekijken). Sommigen hiervan zijn nog leverbaar.

Momenteel werkt Tom Bade voor diverse opdrachtgevers weer aan een aantal boeken.

Kop en Munt

Inmiddels zijn de Wieden alweer tien jaar toegevoegd aan nationaal…

Een zee van kansen

De Waddenzee is inmiddels Werelderfgoed. In dit boek uit 2007…

Nieuwe natuur, nieuwe economie

Soms is het jammer dat niet alle bestuurders de studies van Triple…

Geld als water

De invoering van de Kaderrichtlijn water leidde tot stevige discussies…

Blauw betalen voor welvaart

Het waterschap Veluwe wilde aantonen dat de verplichtingen die…

De economie van het schap

Waterschappen bestaan al eeuwenlang. Het is eigenlijk de oudste…

Groen Geboren, Bloeiend Bestaan

Tom Bade wilde al heel lang een boek schrijven over de wijze…

Een calorierijk landschap

In dit boek uit 2010 geschreven in opdracht van Aequator Groen…

Groen boven alles

Over groene daken doen nog vaak vooroordelen de ronde. Dat is…

Tussen de Duintjes en het Eeuwige Leven

Staande voor een kaart die hing op de muur van gedeputeerde Annemarie…

Verwonderen, verwerven en ver vooruit kijken

Wat is de positie van terreinbeherende organisaties in het maatschappelijke…

Meer groen om het lijf

De ondertitel geeft het al aan: 'Over gewicht, eten, bewegen…

In Klinkende Munt

Nadat Tom Bade Het Groot Rechtenboek der Vaderlandsche Natuurbescherming…

Van Laag Veen tot Hoog Rendement

Nadat Triple E in de studie 'Kop en Munt' had aangetoond dat…

Wat is weidsheid?

Dit is een boek dat gaat over de economische baten van een nationaal…

Voorwaarts Mars

LTO Glaskracht (tegenwoordig Glastuinbouw Nederland) was op zoek…

De natuur verdient beter

Wat geef je als cadeau aan de kersverse staatssecretaris van…

Wild van de economie

Wild levert alleen maar geld op als het gaat om jachtrechten…

Het Groot Rechtenboek der Vaderlandsche natuurbescherming

Verplicht leesvoer voor iedereen die zich bezighoudt met natuurbescherming…

Biomassaliteit

Binnen de natuurbescherming ligt de nadruk altijd op biodiversiteit.…

Het energielandschap

Prachtig boek met foto's van Ruud Lardinois en een voorwoord…

Van Betuweroute tot Veluweroute

Het eerste boek van Tom Bade uit 2005, in samenwerking met Stichting…

Lang leve(n)de tuin

Tom Bade moest een lezing houden voor een bijeenkomst van leden…

De kroon op het werk

Hoewel de studie alweer tien jaar oud is, is de materie van het…

Eigen haard is goud waard

Deze studie is uitgevoerd in opdracht van het projectbureau Belvedère.…

De staat van de natuurbescherming

De staat van de natuurbescherming is een essay waarin Tom Bade…

Nederland: land van melk en honing

Dit boek geeft een inzicht in het economisch belang van de bijenhouderij…

Hoge Kempen, hoge baten

In opdracht van het Regionaal Landschap Kempen Maasland is dit…

Te Gooi, te grabbel en ten goede

Deze studie is het vervolg op het baanbrekende boek 'Het groene…

Partners waar wij mee samenwerken

Onze opdrachtgevers en partners zijn onder andere gemeenten, provincies, het Rijk, natuurbeschermers, bedrijven, de waterschappen en scholen- gemeenschappen. Hier ziet u een kleine selectie.