Instituut voor Toegepaste Economische Argumentatie

ITEA

Het Instituut voor Toegepaste Economische Argumentatie (ITEA)
Triple E werkt altijd actief aan het verspreiden van haar gedachtegoed. Het Instituut voor Toegepaste Economische Argumentatie richt zich onder meer op het verspreiden van alle kennis en informatie, maar helpt groene organisaties ook door het organiseren van landschapsveilingen en helpt daarmee non-profit organisaties aan nieuwe inkomsten. Wij zetten hier kort onze producten op een rij.

Uitgeven en verkoop van boeken
Heeft u een boek dat u wilt laten schrijven of reeds heeft geschreven en wilt uitgeven? Dan kunt bij ons terecht. Randvoorwaarde is wel dat het ‘groene onderwerpen’ betreft, want wij houden ons bij onze groene leest. Op eigen risico heeft het Instituut voor Toegepaste Economische Argumentatie in 2017 het door Tom Bade geschreven boek ‘De staat van de natuurbescherming’ uitgegeven. Ook is in dat jaar voor LTO Glaskracht het boek ‘Voorwaarts Mars’ uitgebracht. Boeken die in 2019 door Tom Bade zijn geschreven zijn ‘Van keukentafel tot buitenkans’ over de kansen van wettelijke ruilverkaveling en ‘Nat Goud’ (samen met Peter Paul Witsen) over hoe we bagger als grondstof kunnen gebruiken. De boeken worden verkocht in onze eigen webwinkel.

Schrijven en redigeren teksten
Voor mooie teksten met inhoud kunt u ook terecht bij het Instituut voor Toegepaste Economische Argumentatie. Tom Bade schrijft als ghostwriter regelmatig teksten voor opdrachtgevers die iets meer willen dan alleen maar ‘Jip en Janneke taal’.

Organiseren landschapsveilingen
Heeft u als non-profit organisaties nieuwe inkomsten nodig? De landschapsveiling is een door Triple E bedacht en uitgewerkt concept dat wij onder meer hebben uitgevoerd in opdracht van de Globe Guards, het Veluwefonds, ARK en Natuurmonumenten. Wij veilen groene belevenissen en (het onderhoud van) landschapselementen en genereren daarmee inkomsten voor natuurbeschermingsorganisaties. Wij werken op basis van 15% van de veilingomzet en drukken daarmee niet op de begroting van uw organisatie.

Voor informatie over onze producten mail naar tom@tripleee.nl of bel met 06-54787728

Partners waar wij mee samenwerken

Onze opdrachtgevers en partners zijn onder andere gemeenten, provincies, het Rijk, natuurbeschermers, bedrijven, de waterschappen en scholen- gemeenschappen. Hier ziet u een kleine selectie.